Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Pre rodičov

Triedne aktívy

Triedne aktívy a Rada rodičov sa uskutočnia 06.06.2024 (štvrtok)

Testovanie T9 – informácie

Termín: 20.marec 2024 Všetky informácie podrobne: NUCEM.SK

Negatívne vplyvy sociálnych sietí

Na základe žiadosti koordinátorky odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí zverejňujeme nasledujúce dokumenty: Čo je kyberšikana, ako ju spoznať a vyhnúť sa jej Čo sú nenávistné prejavy, aké môže mať dôsledky a ako sa im vyhnúť Kedy je človek radikalizovaný a ako sa správa …

Pomoc učiteľom aj rodičom

Pomocnú ruku podáva polícia SR, v prípade potreby sa môžete obrátiť na: OO PZ Košice Juh, Južná trieda 654, Košicetel: 0961 932 609email: ooke.juh @ minv.sk Určený policajt v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách a referent s územnou a objektovou pôsobnosťou práp. Ing. Ľubomír Vidiščák – 0961 932 618, lubomir.vidiscak @ minv.sk Ochrana …

Plenárna schôdza a triedne aktívy

Vážení rodičia, pozývame vás na plenárnu schôdzu 5.10.2023 (štvrtok) o 16:00 a triedne aktívy, ktoré sa budú konať v jednotlivých triedach o 16:30.

Úprava výšky príspevku v školských zariadeniach

16.12.2022 nadobudlo platnosť nové všeobecne záväzné nariadenie Mesta Košice, v ktorom sú upravené výšky príspevkov nasledujúcim spôsobom: od 1.1.2023školský klub detí: 15€ na mesiac (§11, §12)školská jedáleň: I.stupeň: 1,90€, II.stupeň: 2,10€ (§15, §16) + 5€ mesačný príspevok na režijné náklady (bude pripočítaný k šeku od 1.1.2023) od 1.9.2023jazyková škola: 80€/150€ (§8, §9)centrum voľného času: 5€/15€ …

Zápis do 1.ročníka pre šk.rok 2022/2023

Vážení rodičia,  rozhodnutie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do 1. ročníka si môžete vyzdvihnúť  na sekretariáte školy v A pavilóne v termínoch:                                                      17.05.2022 od 14.00 hod. do 17.00 hod.                                                    18.05.2022 od 14.00 hod. do …

Zápisný lístok na obedy

Aktuálny zápisný lístok nájdete v časti Školská jedáleň