Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Pre rodičov

Úprava výšky príspevku v školských zariadeniach

16.12.2022 nadobudlo platnosť nové všeobecne záväzné nariadenie Mesta Košice, v ktorom sú upravené výšky príspevkov nasledujúcim spôsobom: od 1.1.2023školský klub detí: 15€ na mesiac (§11, §12)školská jedáleň: I.stupeň: 1,90€, II.stupeň: 2,10€ (§15, §16) + 5€ mesačný príspevok na režijné náklady (bude pripočítaný k šeku od 1.1.2023) od 1.9.2023jazyková škola: 80€/150€ (§8, §9)centrum voľného času: 5€/15€ …

Zápis do 1.ročníka pre šk.rok 2022/2023

Vážení rodičia,  rozhodnutie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do 1. ročníka si môžete vyzdvihnúť  na sekretariáte školy v A pavilóne v termínoch:                                                      17.05.2022 od 14.00 hod. do 17.00 hod.                                                    18.05.2022 od 14.00 hod. do …

Zápisný lístok na obedy

Aktuálny zápisný lístok nájdete v časti Školská jedáleň

Návrat žiakov do škôl – január 2021

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie. Celý článok nájdete: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Usmernenie po prázdninách 10.11.2020

Testované okresy v 2.kole (okres Prešov): Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 10.11.2020: *.pdf Netestované okresy v 2.kole (okres Košice a Košice – okolie): Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 10.11.2020: *.pdf Všetky vyhlásenia nájdete aj v sekcii Dokumenty -> Tlačivá na stiahnutie Všetky dokumenty k aktuálnym opatreniam v súvislosti s celoplošným …

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.  Školy by mali …

B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl

Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov. Viac na https://www.minedu.sk/b-groehling-vdaka-tomu-ze-sa-otestujeme-a-budeme-zodpovedni-sa-coskoro-budeme-moct-vratit-do-skol/

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.  Školy by mali …