Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Negatívne vplyvy sociálnych sietí

Negatívne vplyvy sociálnych sietí

Na základe žiadosti koordinátorky odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí zverejňujeme nasledujúce dokumenty:

Čo je kyberšikana, ako ju spoznať a vyhnúť sa jej

Čo sú nenávistné prejavy, aké môže mať dôsledky a ako sa im vyhnúť

Kedy je človek radikalizovaný a ako sa správa extrémista

Dokumenty pomáhajú zorientovať sa v pojmoch, pomáhajú rodičom aj učiteľom v ich snahe pomôcť žiakom a deťom.