Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Triedne aktívy

Triedne aktívy sa uskutočnia vo štvrtok 2.júna o 16:00 pre 1.-4.ročník, 16:45 pre 5.-9.ročník. Všetky triedne aktívy sa uskutočnia prezenčne v triedach. Srdečne pozývame všetkých rodičov.

Udelenie riaditeľského voľna

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov, U D E Ľ U J E žiakom 6. – 9. ročníka  Základnej školy Staničná 13 v Košiciach  riaditeľské voľno na deň 18. mája 2022 (streda) …

Testovanie 5.ročník

Testovanie bude 18.mája 2022. Podrobné informácie: NÚCEM

Maják nádeje – poďakovanie

Ďakovný list našej škole: ZOBRAZ

Triedne aktívy

Vážení rodičia, dovoľte nám pozvať Vás na triedne aktívy, ktoré sa budú konať 7.4. (štvrtok) o 16:00 pre I.stupeň a o 16:45 pre II.stupeň. Prosíme vás o dodržanie protiepidemických opatrení (respirátor FFP2). Zároveň vás žiadame o Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (v prípade vstupu RODIČA do budovy školy) – platné od 25.2.2022. Toto vyhlásenie nájdete …

DOD rezervácia 19.3.2022

Vážení rodičia, v záujme ochrany zdravia nás všetkých vás prosíme o rezerváciu temínu na návštevu našej školy. Prosíme vás o rezerváciu maximálne jedného termínu pre jednu rodinu (dvaja rodičia a budúci prváčik). Ak by ste sa nemohli návštevy zúčastniť a rezerváciu ste už urobili, napíšte nám prosím na mailovú adresu zapis@zsstanicnake.sk (napíšte meno pod ktorým …

Zápis do 1.ročníka pre šk.rok 2022/2023

Vážení rodičia,  rozhodnutie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do 1. ročníka si môžete vyzdvihnúť  na sekretariáte školy v A pavilóne v termínoch:                                                      17.05.2022 od 14.00 hod. do 17.00 hod.                                                    18.05.2022 od 14.00 hod. do …

Testovanie 9

Základné informácie o Testovaní deviatakov: informácie

Triedne aktívy

Vo štvrtok 2.12.2021 sa uskutočnia triedne aktívy online formou. Podrobnosti zašlú triedni učitelia všetkým rodičom cez Edupage. Vedenie školy

Vesmír vo virtuálnej realite

Začiatkom októbra k nám do školy zavítala Astro Show. Vybraní žiaci druhého stupňa mali možnosť zapojiť sa do projektu Vesmír vo virtuálnej realite. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si vyskúšali prechádzku vesmírom, pohyb po Marse a navštívili ISS – International Space Station prostredníctvom VR okuliarí. Pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka bola pripravená prezentácia k …