Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Zápis do 1.ročníka

Vážení rodičia, pripravujeme pre Vás Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 3.marca o 15:30 hod. a o 17:00 hod. Link nájdete v tento deň na tomto mieste. Zatiaľ Vám prinášame základné informácie k zápisu Vášho dieťaťa na našu školu. Kým sa dostanete do našej školy naživo, prinášame vám virtuálnu prehliadku našich priestorov: prehliadka

INEKO – rebríček škôl

Článok v SME: píšu o našej škole. V rámci každoročného  hodnotenia kvality škôl agentúrou INEKO sa ZŠ Staničná umiestnila na 1. mieste v Košickom kraji a v rámci Slovenskej republiky  na zdieľanom 3. mieste spolu so školou z Nových Zámkov (rovnaký počet získaných bodov). Toto poradie vzniká na základe objektívnych údajov a medzi hodnotiace parametre patrí napr. Testovanie 5, Testovanie …

Poplatky za ŠKD v mesiaci január a február 2021

Vážení rodičia, mesačný poplatok za ŠKD sa uhrádza, ak dieťa navštevuje ŠKD aspoň jeden deň v mesiaci. Zákonní zástupcovia detí z 5. ročníka uhrádzajú poplatok za ŠKD iba v mesiacoch september – október. Najbližšiu platbu uhradia až s nástupom detí do ŠKD  – na základe rozhodnutia MŠVVaŠ. Zákonní zástupcovia detí z 1.- 4. ročníka uhrádzajú platbu za mesiace september …

Testovanie v našej škole aj tento víkend!

Mobilné testovacie miesto na našej škole bude v prevádzke aj v piatok 12.2. od 16:00 do 20:00 až nedeľu 14.2.2021, sobota a nedeľa od 9:00 do 17:00. Elektronickú registráciu vykonajte na adrese https://korona.kosice.sk/, urýchlite tým proces registrácie.

Dôležitá informácia

Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj naďalej … V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 NEOBNOVUJE vyučovanie v našej škole a to do odvolania. V prevádzke naďalej ostáva celodenný ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, …

Návrat do škôl – 8.2.2021

Zverejnený dokument MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Oznam pre rodičov – MŠVVaŠ

Vážení rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo na svojej stránke informácie o pokračovaní dištančného vzdelávania a presune termínu návratu detí do škôl a tiež informáciu o rozhodnutí ministra školstva k termínom a ďalším podmienkam k procesu prijímania žiakov na stredné školy, ktoré nájdete na: Pokračovanie dištančného vzdelávania Rozhodnutie ministra školstva

Triedne aktívy 21.1.2021

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 21.1.2021 o 16:00 pre 1.-4.ročník a o 16:30 pre ročníky 5.-9. Triedne aktívy budú prebiehať online formou cez aplikáciu ZOOM, údaje na pripojenie Vám zašlú triedni učitelia.

Návrat žiakov do škôl – január 2021

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie. Celý článok nájdete: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/