Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Triedny aktív pre rodičov budúcich prváčikov

Milí rodičia,  srdečne Vás pozývame na prvý triedny aktív rodičov/zákonných zástupcov budúcich prváčikov,  ktorý sa uskutoční dňa 30.8.2023 (v stredu) o 16.00 hod. v B  pavilóne.  Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Triedne aktívy

Pozývame všetkých rodičov na triedne aktívy, ktoré sa budú konať 6.6.2023 (utorok): pre 1. – 4.ročník o 16:15 v jednotlivých triedach pre 5. – 9.ročník od 15:30 do 17:00 – informatívne (bližšie informácie zašlú triedni učitelia)

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí (okrem rodičov žiakov 1. a 3. ročníkov), ktorý sa uskutoční dňa 17.05.2023 od 8:00 do 13:30 hod.. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ponuka letných táborov

Počas letných prázdnin ponúkame 3 letné tábory – 2 prímestské a jeden pobytový. Pri prihlasovaní sa riaďte pokynmi v letákoch. Prímestský 1 v dňoch 3. – 7. júl 2023 – obsadený Prímestský 2 v dňoch 10. – 14. júl 2023 – obsadený Pobytový (Svidník) v dňoch 10. – 14. júl 2023 … stiahni prihlášku – …

Recyklovanie nás baví

V mesiaci apríl sa v našom ŠKD venujeme hlavne prírode, jej ochrane, lesom a celkovo životnému prostrediu. Popritom neprehliadame dôležitosť témy recyklácie. Pri tejto príležitosti sme si s deťmi opäť pripravili rôzne výtvory z odpadového materiálu. Pri ich tvorbe sa deti zabavili, naučili sa opäť niečo viac o recyklácii a zistili, že s niektorými odpadmi sa dá aj dobre zabaviť, predtým ako skončia …

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších …

Triedne aktívy

Pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 13.4.2023 (štvrtok) v jednotlivých triedach. Ročníky 1. – 4. o 16:15 Ročníky 5. – 9. o 16:45 Vedenie školy

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 5.4.2023 (streda) udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Celý dokument