Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Triedne aktívy

Triedne aktívy sa uskutočnia 7.10.2021 (štvrtok) prostredníctvom ZOOMu. Pre 1.stupeň o 16:30, pre 2.stupeň o 17:00. Prihlasovacie údaje zašlú triedni učitelia prostredníctvom edupage na rodičovské kontá.

KOMPARO – informácie

Základné informácie pre rodičov: INFO

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …

Riaditeľské voľno

Mimoriadne riaditeľské voľno 14.09.2021 dokument

Aktuálne informácie Covid – testy, semafor, otázky

Kloktacie testy: InformácieInformačný letákZber údajovSúhlas dotknutej osoby Školský semafor: Školský semaforZabezpečenie vstupu do školy Dokumenty: Vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak) – tento dokument odporúčame vyplniť elektronicky po prihlásení na Edupage rodičovským kontom v časti Vyhlásenia/Žiadosti Vyhlásenie o bezpríznakovosti (návšteva) Najčastejšie otázky: Najčastejšie otázky

Zápisný lístok na obedy

Aktuálny zápisný lístok nájdete v časti Školská jedáleň

Voľné pracovné miesto

V zmysle zákona NR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, par.84 zverejnňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Kategória: učiteľPodkategória: učiteľ/ka matematiky a fyziky Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.6.2021Termín nástupu: 1.9.2021 Podrobnejšie informácie: Katarína Majerčíková, 0911625685

Triedne aktívy

Vo štvrtok 10.6.2021 sa uskutočnia triedne aktívy prostredníctvom online priestoru v ZOOMe. Čas a kontakt vám pošlú triedni učitelia.

Testovanie 9

Informácie o Testovaní 9 pre žiakov 9.ročníka – nájdete aj v časti Informácie – Výchovné poradenstvo. Podrobné informácie na NÚCEM