Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Triedne aktívy

Vo štvrtok 2.12.2021 sa uskutočnia triedne aktívy online formou. Podrobnosti zašlú triedni učitelia všetkým rodičom cez Edupage. Vedenie školy

Vesmír vo virtuálnej realite

Začiatkom októbra k nám do školy zavítala Astro Show. Vybraní žiaci druhého stupňa mali možnosť zapojiť sa do projektu Vesmír vo virtuálnej realite. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si vyskúšali prechádzku vesmírom, pohyb po Marse a navštívili ISS – International Space Station prostredníctvom VR okuliarí. Pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka bola pripravená prezentácia k …

Triedne aktívy

Triedne aktívy sa uskutočnia 7.10.2021 (štvrtok) prostredníctvom ZOOMu. Pre 1.stupeň o 16:30, pre 2.stupeň o 17:00. Prihlasovacie údaje zašlú triedni učitelia prostredníctvom edupage na rodičovské kontá.

KOMPARO – informácie

Základné informácie pre rodičov: INFO

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …

Riaditeľské voľno

Mimoriadne riaditeľské voľno 14.09.2021 dokument

Aktuálne informácie Covid – testy, semafor, otázky

Kloktacie testy: InformácieInformačný letákZber údajovSúhlas dotknutej osoby Školský semafor: Školský semaforZabezpečenie vstupu do školy Dokumenty: Vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak) – tento dokument odporúčame vyplniť elektronicky po prihlásení na Edupage rodičovským kontom v časti Vyhlásenia/Žiadosti Vyhlásenie o bezpríznakovosti (návšteva) Najčastejšie otázky: Najčastejšie otázky

Zápisný lístok na obedy

Aktuálny zápisný lístok nájdete v časti Školská jedáleň

Voľné pracovné miesto

V zmysle zákona NR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, par.84 zverejnňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Kategória: učiteľPodkategória: učiteľ/ka matematiky a fyziky Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.6.2021Termín nástupu: 1.9.2021 Podrobnejšie informácie: Katarína Majerčíková, 0911625685