Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Výberové konania na 4 ZŠ v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …

Pre budúcich prvákov – DOD a Zápis

Zápis prvákov:05.04.2024 14:00 – 18:0006.04.2024 08:00 – 12:00

Negatívne vplyvy sociálnych sietí

Na základe žiadosti koordinátorky odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí zverejňujeme nasledujúce dokumenty: Čo je kyberšikana, ako ju spoznať a vyhnúť sa jej Čo sú nenávistné prejavy, aké môže mať dôsledky a ako sa im vyhnúť Kedy je človek radikalizovaný a ako sa správa …

„Bonjour les élèves“

Začiatok decembra už každoročne patrí francúzskej olympiáde a tento rok nebol výnimkou. V priebehu minulého týždňa sa na našej škole konalo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorých francúzština očarila nielen svojou náročnosťou, ale aj naopak svojou krásou, ľubozvučnosťou a všestranným využitím. Po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej časti Vám oznamujeme …

Triedne aktívy

Triedne aktívy a Rada rodičov sa uskutočnia 11.01.2024 (štvrtok)

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, U D E Ľ U J E žiakom Základnej školy Staničná 13 v Košiciach riaditeľské voľno na deň 22.decembra …

Vianočné trhy

Pozývame všetkých na naše Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 15.12. o 14:00 v priestoroch našej školy. Určite sa u nás zastavte a urobte si spoločne s nami sviatočnú náladičku.

Pomoc učiteľom aj rodičom

Pomocnú ruku podáva polícia SR, v prípade potreby sa môžete obrátiť na: OO PZ Košice Juh, Južná trieda 654, Košicetel: 0961 932 609email: ooke.juh @ minv.sk Určený policajt v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách a referent s územnou a objektovou pôsobnosťou práp. Ing. Ľubomír Vidiščák – 0961 932 618, lubomir.vidiscak @ minv.sk Ochrana …

Oblečenie s logom školy

Vážení rodičia a milí žiaci, sme radi, že v tomto školskom roku máte možnosť objednať si oblečenie s logom školy, prostredníctvom e-shopu: https://www.skolsketricko.sk/stanicna Termín na zadanie objednávky je do 31.10.2023 Kód kupónu je: STANICNA (použite pri platbe)

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, U D E Ľ U J E žiakom Základnej školy Staničná 13 v Košiciach riaditeľské voľno na deň …