Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Voľné pracovné miesto

V zmysle zákona NR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, par.84 zverejnňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Kategória: učiteľPodkategória: učiteľ/ka matematiky a fyziky Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.6.2021Termín nástupu: 1.9.2021 Podrobnejšie informácie: Katarína Majerčíková, 0911625685

Triedne aktívy

Vo štvrtok 10.6.2021 sa uskutočnia triedne aktívy prostredníctvom online priestoru v ZOOMe. Čas a kontakt vám pošlú triedni učitelia.

Testovanie 9

Informácie o Testovaní 9 pre žiakov 9.ročníka – nájdete aj v časti Informácie – Výchovné poradenstvo. Podrobné informácie na NÚCEM

AKTUÁLNA INFORMÁCIA

Rozhodnutie ministra školstva Aktuálne rozhodnutie platné od 17.5.2021 nájdete TU.

Zber papiera 3. – 7.5

Každý deň 7:15 – 8:00 a 14:00 – 15:30 POZOR!!! Kartóny neberieme

Aktuálna informácia – COVID automat

Vláda schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Projekt SOSNA

Názov projektu: Slúžime komunitám košického kraja – projekt SKOK Realizácia projektu: 2020 – 2022 Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o.z.  a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenšteinska a Európskej únie. Jedným z cieľov projektu je pretvorenie vybraných školských pozemkov na plochy s významnými klimatickými, ekologickými a edukačnými …

Aktuálna informácia MŠ SR

Stanovisko MŠVVaŠ SR Vyhláška 187 Úradu verejného zdravotníctva Uznesenie vlády č.214 zo dňa 21.4.2021

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …

Triedne aktívy

Triedne aktívy sa uskutočnia 15.apríla 2021: o 16:00 pre ročníky 1. – 4. o 16:45 pre ročníky 5. – 9. Podrobnejšie informácie o pripojení poskytnú triedni učitelia prostredníctvom edupage.