Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

AKTUÁLNA INFORMÁCIA

Rozhodnutie ministra školstva Aktuálne rozhodnutie platné od 17.5.2021 nájdete TU.

Zber papiera 3. – 7.5

Každý deň 7:15 – 8:00 a 14:00 – 15:30 POZOR!!! Kartóny neberieme

Aktuálna informácia – COVID automat

Vláda schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Projekt SOSNA

Názov projektu: Slúžime komunitám košického kraja – projekt SKOK Realizácia projektu: 2020 – 2022 Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o.z.  a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenšteinska a Európskej únie. Jedným z cieľov projektu je pretvorenie vybraných školských pozemkov na plochy s významnými klimatickými, ekologickými a edukačnými …

Aktuálna informácia MŠ SR

Stanovisko MŠVVaŠ SR Vyhláška 187 Úradu verejného zdravotníctva Uznesenie vlády č.214 zo dňa 21.4.2021

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …

Triedne aktívy

Triedne aktívy sa uskutočnia 15.apríla 2021: o 16:00 pre ročníky 1. – 4. o 16:45 pre ročníky 5. – 9. Podrobnejšie informácie o pripojení poskytnú triedni učitelia prostredníctvom edupage.

28.marec – Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia prajem Vám veľa úspechov vo Vašej práci, veľa zdravia, tvorivých síl a pedagogického optimizmu, ale hlavne osobného šťastia. PaedDr. Eva Pillárová

Inkluzívna školská knižnica

Najkrajší čitateľský mesiac je  – MAREC.   Tento mesiac sme hneď na jeho začiatku oslávili knihami. Zapojili sme sa do projektu Naša trieda číta rada, ktorý nám pomôže vytvárať triedne knižnice. Pri výbere kníh sme sa nechali viesť odborníkmi z vydavateľstva Martinus. Postupne sme začali tieto triedne knižnice vytvárať – budú v nej vekuprimerané knihy pre každého …

Pokračujeme vo výučbe od 8.3

Deti na I. stupni základných škôl a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú môcť aj od pondelka 8. marca pokračovať v prezenčnej výučbe. Budú pritom platiť podobné podmienky ako sú platné od tohto pondelka, keď sa deti v meste vrátili po 2,5 mesiaci opätovne do škôl. Na svojom dnešnom rokovaní o tom rozhodol Krízový štáb mesta Košice pod …