Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

História školy

Základná škola Staničná 13 v Košiciach začala písať svoju históriu 1. septembra 1963 ako typizovaná, 25 triedna plnoorganizovaná škola s jednosmennou prevádzkou. V školskom roku 1989/1990 sa jej názov ZŠ Revolučná 1 zmenil na ZŠ Staničná 13. Od školského roku 1973/1974 sa zameranie školy začalo orientovať na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V prvých rokoch bol najväčší záujem o rozšírené vyučovanie jazyka anglického a ruského od 3. ročníka ZŠ. V ďalších rokoch k nim pribudol nemecký jazyk a francúzsky jazyk.

Už od svojho vzniku škola zabezpečovala vyučovanie v odborných učebniach fyziky, chémie a technických prác. Pre športové aktivity slúžili dve telocvične. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný kvalifikovanými učiteľmi I. a II. stupňa.

Neoddeliteľnou súčasťou každej, teda i našej ZŠ od jej vzniku je školský klub detí, v tom čase pod názvom školská družina. Starostlivosť o deti v popoludňajších hodinách zabezpečovali kvalifikované vychovávateľky. Vo svojej vyše 50 ročnej histórii škola vychovala a úspešne odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí úspešne pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách (v rámci celej SR i mimo nej) a uplatnili sa vo svojich povolaniach. Mnohí zastávajú popredné vedúce funkcie, mnohí dosiahli pekné výsledky v športovej reprezentácii nášho mesta, mnohí sa k nám vracajú už ako rodičia našich súčasných žiakov.

Prehľad riaditeľov a zástupcov RŠ tejto školy od jej vzniku po súčasnosť:

RokyRiaditeľ školyZástupcovia riaditeľa školy
1963 – 1976 Adolf Dlugolinský František Štróbl,
Milada Vosátková,
Štefan Sonoga
1976 – 1987 PaedDr. Mária Suchožová Emília Žipajová,
Jolana Baloghová
1987 – 1990 Helena Zagibová Emília Žipajová,
Katarína Thinschmidtová
1990 – 1996 Mgr. Ľubomír Bateľ Emília Žipajová,
RNDr. Božena Fabianová,
Klára Lošoncziová
1996 – 1997 PaedDr. Ján Pavelčák Mgr. Mária Glovacká
1997 – 2000 PaedDr. Imrich Klein Mgr. Mária Glovacká,
Mgr. Eva Vinceová,
PaedDr. Juraj Meltzer
2000 – 2005 Mgr. Eva Vinceová Mgr. Katarína Dubeňová,
Mgr. Beáta Kirešová
2005 – 2019PaedDr. Eva PillárováMgr. Katarína Dubeňová,
Mgr. Beáta Kirešová
2019 – trváPaedDr. Eva PillárováMgr. Lívia Slovinská,
Mgr. Beáta Kirešová

Prehľad o počte žiakov a tried na škole

Školský rok Počet žiakov Počet tried Priemer žiakov
1963 – 64 780 25 31,20
1964 -65 753 27 27,88
1966 -67 778 26 29,92
1967- 68 789 27 29,22
1968 – 69 750 27 27,77
1969 – 70 728 27 26,96
1970 – 71 724 27 26,81
1971 – 72 682 26 26,23
1972 – 73 599 25 23,96
1973 – 74 619 26 23,81
1974 – 75 638 24 26,58
1995 – 96 452 21 21,52
1996 – 97 498 22 22,6
1997 – 98 502 24 20,9
1998 – 99 519 24 21,42
1999 – 2000 522 23 22,70
2000 -2001 538 22 24,45
2001 -2002 588 23 25,56
2002 -2003 627 24 26,13
2003 – 2004 632 25 25,28
2004 – 2005637 25 25,48
2005 – 2006 618 25 24,72
2006 – 2007 559 23 24,30
2007 – 2008 565 23 24,57
2008 – 2009 578 24 24,08
2009 – 2010 579 23 25,17
2010 – 2011 634 27 23,48
2011 – 2012 686 29 23,66
2012 – 2013 696 30 23,20
2013 – 2014 730 31 23,55
2014 – 2015 748 32 23,38
2015 – 2016 770 31 24,84
2016 – 2017787
2017 – 2018782
2018 – 2019806
2019 – 2020798
2020 – 2021765
2021 – 20227663124,71