Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

História školy

Základná škola Staničná 13 v Košiciach začala písať svoju históriu 1. septembra 1963 ako typizovaná, 25 triedna plnoorganizovaná škola s jednosmennou prevádzkou. V školskom roku 1989/1990 sa jej názov ZŠ Revolučná 1 zmenil na ZŠ Staničná 13. Od školského roku 1973/1974 sa zameranie školy začalo orientovať na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V prvých rokoch bol najväčší záujem o rozšírené vyučovanie jazyka anglického a ruského od 3. ročníka ZŠ. V ďalších rokoch k nim pribudol nemecký jazyk a francúzsky jazyk.

Už od svojho vzniku škola zabezpečovala vyučovanie v odborných učebniach fyziky, chémie a technických prác. Pre športové aktivity slúžili dve telocvične. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný kvalifikovanými učiteľmi I. a II. stupňa.

Neoddeliteľnou súčasťou každej, teda i našej ZŠ od jej vzniku je školský klub detí, v tom čase pod názvom školská družina. Starostlivosť o deti v popoludňajších hodinách zabezpečovali kvalifikované vychovávateľky. Vo svojej vyše 50 ročnej histórii škola vychovala a úspešne odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí úspešne pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách (v rámci celej SR i mimo nej) a uplatnili sa vo svojich povolaniach. Mnohí zastávajú popredné vedúce funkcie, mnohí dosiahli pekné výsledky v športovej reprezentácii nášho mesta, mnohí sa k nám vracajú už ako rodičia našich súčasných žiakov.


Prehľad riaditeľov a zástupcov RŠ tejto školy od jej vzniku po súčasnosť:

RokyRiaditeľ školyZástupcovia riaditeľa školy
1963 – 1976 Adolf Dlugolinský František Štróbl,
Milada Vosátková,
Štefan Sonoga
1976 – 1987 PaedDr. Mária Suchožová Emília Žipajová,
Jolana Baloghová
1987 – 1990 Helena Zagibová Emília Žipajová,
Katarína Thinschmidtová
1990 – 1996 Mgr. Ľubomír Bateľ Emília Žipajová,
RNDr. Božena Fabianová,
Klára Lošoncziová
1996 – 1997 PaedDr. Ján Pavelčák Mgr. Mária Glovacká
1997 – 2000 PaedDr. Imrich Klein Mgr. Mária Glovacká,
Mgr. Eva Vinceová,
PaedDr. Juraj Meltzer
2000 – 2005 Mgr. Eva Vinceová Mgr. Katarína Dubeňová,
Mgr. Beáta Kirešová
2005 – 2019PaedDr. Eva PillárováMgr. Katarína Dubeňová,
Mgr. Beáta Kirešová
2019 – 2023PaedDr. Eva PillárováMgr. Lívia Slovinská,
Mgr. Beáta Kirešová
2023 – trváPaedDr. Eva PillárováMgr. Lívia Slovinská,
Mgr. Beáta Kirešová,
Mgr. Darina Lopatníková


Prehľad o počte žiakov a tried na škole

Školský rokPočet žiakovPočet tried
1963 – 64 780 25
1964 -65 753 27
1966 -67 778 26
1967- 68 789 27
1968 – 69 750 27
1969 – 70 728 27
1970 – 71 724 27
1971 – 72 682 26
1972 – 73 599 25
1973 – 74 619 26
1974 – 75 638 24
1995 – 96 452 21
1996 – 97 498 22
1997 – 98 502 24
1998 – 99 519 24
1999 – 2000 522 23
2000 -2001 538 22
2001 -2002 588 23
2002 -2003 627 24
2003 – 2004 632 25
2004 – 2005637 25
2005 – 2006 618 25
2006 – 2007 559 23
2007 – 2008 565 23
2008 – 2009 578 24
2009 – 2010 579 23
2010 – 2011 634 27
2011 – 2012 686 29
2012 – 2013 696 30
2013 – 2014 730 31
2014 – 2015 748 32
2015 – 2016 770 31
2016 – 201778732
2017 – 201878232
2018 – 201980632
2019 – 202080332
2020 – 202177532
2021 – 202276631
2022 – 202379232
2023 – 202478332