Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Naša trieda rada číta

Garantom projektu Naša trieda rada číta je kníhkupectvo Martinus. Vďaka nemu sme zriadili 16 funkčných triednych knižníc.  Žiakom v nich ponúkame knihy pre radosť a zážitok. Nie je to povinné čítanie, je to čítanie pre radosť. Knihy môžu deti čítať počas prestávok pred a po vyučovaní.

Knižničný fond neustále dopĺňame o nové tituly. Práve cesta vytvorenia dobrého knižného prostredia pre deti nás viedla k založeniu triednych knižníc. Dnes už vo všetkých triedach 1. stupňa a v priestoroch vestibulu B si denne majú možnosť rozvíjať svoje čitateľské zručnosti s atraktívnymi a veku primeranými knihami.  

Koordinátorky: Mgr. Ľuboslava Bozogáňová, Mgr. Kamila Nagyová