Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aktuality

Tvorivé čitateľské dielne v Litparku

My z 2.B sme malí-veľkí čitatelia. Len, čo sme sa v 1.ročníku naučili čítať, hneď sme mali v našej triede očarujúci svet knižiek dokonca na dvoch knižniciach. Zapojili sme sa s radosťou do projektu Naša trieda číta, vybavili sme si triedu novými knihami. Nestačí nám to. Každý mesiac budeme chodiť na tvorivé čitateľské dielne do Knižnice pre mládež LitPark. …

Záložka do knihy spája školy

Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní bol témou 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorú pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Aj naša škola sa zapojila a v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka, technickej a výtvarnej výchovy sa deti podelili o svoje čitateľské zážitky, prečítané knihy a príbehy …

Triedne aktívy

Triedne aktívy sa uskutočnia 7.10.2021 (štvrtok) prostredníctvom ZOOMu. Pre 1.stupeň o 16:30, pre 2.stupeň o 17:00. Prihlasovacie údaje zašlú triedni učitelia prostredníctvom edupage na rodičovské kontá.

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Ročne sa na rôznych stupňoch súťaže stretajú tisíce recitátorov a od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť ním prešli státisíce jednotlivcov, z ktorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský či Soňa …

26.september – Európsky deň jazykov

Viete, že Európska Únia má 24 úradných jazykov? Koľkými z nich sa dokážeš dorozumieť? Možno ovládaš aj jazyk, ktorým sa rozpráva aj na iných kontinentoch. Je až neuveriteľné, že vo svete sa používa až okolo 7 000 jazykov. Vynikajúcou príležitosťou spoznať iné jazyky, ale aj kultúru krajín, v ktorých sa používajú, je Európsky deň jazykov, …

Európsky Deň jazykov

Mesiac september sa na základných a stredných školách ako obyčajne ukončuje krásnymi aktivitami, ktoré sa organizujú v rámci Európskeho dňa cudzích jazykov, ktorý pripadá na 26. september.  Aj žiaci našej školy sa v rámci hodín ruského jazyka zapojili do aktivít, kde si na vlastnej koži vyskúšali prvky starobylej ruskej kultúry a zároveň mali možnosť rozvíjať svoje estetické cítenie …

Naši deviataci v Španielsku

16.09.2021 odcestovali naši dvaja deviataci – Alexandra Štullerová z 9.A a Šimon Zeleňák z 9.D na dvojmesačný študijný pobyt do partnerskej školy jedného z našich projektov Erasmus+  „Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New Europe„, v španielskom meste Logroño. Počas svojho pobytu budú rozvíjať nielen svoje jazykové zručnosti a spoznávať španielsky vzdelávací systém, …

KOMPARO – informácie

Základné informácie pre rodičov: INFO

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …