Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aktuality

Zápis do 1.ročníka

Vážení rodičia, pripravujeme pre Vás Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 3.marca o 15:30 hod. a o 17:00 hod. Link nájdete v tento deň na tomto mieste. Zatiaľ Vám prinášame základné informácie k zápisu Vášho dieťaťa na našu školu. Kým sa dostanete do našej školy naživo, prinášame vám virtuálnu prehliadku našich priestorov: prehliadka

Lásky nie je nikdy dosť

So žiakmi tretieho a štvrtého ročníka sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli deň svätého Valentína.  Dištančné vyučovanie sme si spestrili výrobou Valentínky, ktorú deti venovali svojím rodičom, blízkym, priateľom a učiteľom. Pri výučbe anglického jazyka kladieme dôraz  na činnostne zameraný prístup, ktorý podporuje komunikačné jazykové stratégie: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný a ústny …

Poplatky za ŠKD v mesiaci január a február 2021

Vážení rodičia, mesačný poplatok za ŠKD sa uhrádza, ak dieťa navštevuje ŠKD aspoň jeden deň v mesiaci. Zákonní zástupcovia detí z 5. ročníka uhrádzajú poplatok za ŠKD iba v mesiacoch september – október. Najbližšiu platbu uhradia až s nástupom detí do ŠKD  – na základe rozhodnutia MŠVVaŠ. Zákonní zástupcovia detí z 1.- 4. ročníka uhrádzajú platbu za mesiace september …

Aj 1. A sa učí z domu…

Aby sme počas online vyučovania neupadli do stereotypu, naše hodiny sú založené na rôznorodosti. Aktivity, ktoré žiaci realizujú, sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, matematického myslenia, jemnej i hrubej motoriky, ale aj kreativity. Počas online stretnutí sa rozprávame, píšeme, čítame, počítame, vymýšľame príbehy, učíme sa na hodinách, počúvame hudbu, tancujeme… 1.A Vás všetkých pozdravuje a …

INEKO – rebríček škôl

Článok v SME: píšu o našej škole. V rámci každoročného  hodnotenia kvality škôl agentúrou INEKO sa ZŠ Staničná umiestnila na 1. mieste v Košickom kraji a v rámci Slovenskej republiky  na zdieľanom 3. mieste spolu so školou z Nových Zámkov (rovnaký počet získaných bodov). Toto poradie vzniká na základe objektívnych údajov a medzi hodnotiace parametre patrí napr. Testovanie 5, Testovanie …

Erasmus – Vitajte v Košiciach

…. alebo radšej Welcome to Košice, Bienvenue à Košice, či Bienvenidos a Košice? Aj takto snáď čoskoro privítame v našom meste našich rovesníkov z partnerských škôl projektu Erasmus+ z Francúzska a Španielska. Kým to situácia dovolí, máme možnosť sa bližšie spoznávať aspoň na diaľku, prostredníctvom videohovorov. Určite si spomínate na tému toho posledného v roku …

To sme zasa my, prváci z 1.B

Privolali sme ZIMU našimi perfektnými snehuliakmi.  Písankoví snehuliaci, kde sú aj také písané písmená, ktoré sme sa ešte ani neučili. Sme veľmi šikovní – veľa čítame a nielen šlabikár, ale aj časopis Vrabček a vlastné knihy. Radi počítame – matematikou sa ,,rútime kozmickou rýchlosťou“ a radi sa hráme aj doma aj vonku. V ZOOMovaní a ovládaní počítača sme preskočili na …

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Podobne ako okresné, aj toto kolo bolo zrealizované online formou. Skladalo sa z dvoch častí, písomnej a ústnej. Našu školu reprezentovali žiačky Mia Madliaková zo 7.C v kategórii 1A a Dominika Schofield z 5.B v kategórii 1C. Dominika v tomto kole nazbierala cenné skúsenosti, ktoré sa jej zídu v budúcom roku. Veľkú radosť nám …

Online učenie v 4.C a šikovní žiaci

Že v 4.C máme množtvo talentov, o tom svedčí aj tento príklad. Vo štvrtok 4.2.2021 som sa rozhodla predstaviť deťom aplikáciu kahoot na tvorbu interaktívnych testov. Našu Liliyu to tak zaujalo, že sa sama podujala na prípravu takéhoto testu. Spestrila nám takto výučbu hodiny prírodovedy. To, čo Lili dokázala ma neskutočne potešilo. Ako štvrtáčka vytvorila …

Testovanie v našej škole aj tento víkend!

Mobilné testovacie miesto na našej škole bude v prevádzke aj v piatok 12.2. od 16:00 do 20:00 až nedeľu 14.2.2021, sobota a nedeľa od 9:00 do 17:00. Elektronickú registráciu vykonajte na adrese https://korona.kosice.sk/, urýchlite tým proces registrácie.