Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aktuality

Florbal dievčat – krajské kolo

22.11.2022 sa v priestoroch hádzanárskej haly S. Šipoša odohrali súboje o postup na školské M SR vo florbale st. žiačok. V úvodnej fáze postupového turnaja naše dievčatá žiarili a postupne zdolali obe súperiace družstvá : Staničná – Krosnianska 4                4:0 Staničná – ZŠ Hlavná Gelnica    3:0 Vo finálovej skupine, ktorá sa hrala …

Týždeň prírodovedných predmetov

Od pondelka do piatku v dňoch 07.-11.11. sme na našej škole podporili už 19. ročník „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“ , ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky …

Motivačné aktivity v 1.B

Žiaci I. B triedy sa dňa 11. 11. 2022 zúčastnili aktivít pripravených Knižnicou pre deti a mládež v rámci projektu Motivačné aktivity s detským čitateľom pre knihovníkov. Pani Ferková z knižnice Slniečko v Prešove zoznámila našich prvákov s knihou Nespokojný slimáčik Slávko. Žiaci ukázali, že ani neznáme prostredie Kulturparku, či množstvo divákov ich neprekvapí. Smelo sa zahrali a ukázali svoju …

Robili sme lávovú lampu :)

Mojim šikovným vedátorom z 3.B exkurzia v učebni chémie nestačí – všetko si chcú vyskúšať aj sami. Tak sme spoločne s našou p. vychovávateľkou Mgr. Rebekou Segečovou vymysleli ,,výrobu“ lávovej lampy a pokus realizovali na hodine prírodovedy. Na vlastné oči sme sa presvedčili ako princíp lávovej lampy  funguje, prečo je dôležitá hustota látok, čo spôsobí šumivá tableta… Predpokladáme, že …

Okresné kolo Olympiády zo SJL

Vo štvrtok 10. novembra sa naša žiačka Viktória Sarnovská z 9.C zúčastnila okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a umiestnila sa na krásnom 1. mieste. 15. ročník OK OSJL preverilo všestranné vedomosti a schopnosti súťažiach v materinskom jazyku a pozostávalo z troch častí: didaktický test, transformácia textu a rečnícky prejav. Viktórii ďakujeme za vynikajúcu a úspešnú reprezentáciu školy a ešte raz blahoželáme. Už …

Šarkaniáda v ŠKD

Tak ako každý rok je šarkaniáda neodmysliteľnou jesennou aktivitou našej základnej školy. Deti si v jednotlivých oddeleniach vyrábali veselých a pestrofarebných šarkanov. Školský dvor sa stal miestom pre spoločné šantenie šarkanov i deti. Spokojne úsmevy a žiarivé očká detí svedčili o dobrej zábave. Už teraz sa tešíme na budúci rok. Amália Kövérová, vychovávateľka ŠKD

Tretiaci a chemické pokusy

V rámci Týždňa prírodovedných predmetov, v utorok  9. 11. 2022,  sme dostali pozvánku   od p.učiteľky PaedDr. Andrei Sedlákovej   vyskúšať si vlastnosti látok v učebni chémie. Skupenstvá látok, hustota, rozpúšťanie, objem už pre nás, žiakov tretieho ročníka,  to  nebudú len slovíčka z učebnice.  Nie je nič lepšie ako vlastný zážitok. A ten sme mali počas hodiny chémie – prírodovedy, ktorú nám …

Návšteva bábkového divadla

Dňa 04. 11. sa naši prváci a druháci zúčastnili pekného predstavenia v bábkovom divadle pod názvom Slniečko a snežní ľudkovia. Hra vo svojich vrstvách rozvíja tému obetavosti a spolupatričnosti. Žiaci odchádzali plní zážitkov. Budeme sa tešiť na ďalšie predstavenia, ktoré navštívime. Mgr. Martina Šuľová

Florbal dievčatá – OK

V piatok 4.11.2022 sa v priestoroch našej telocvične odohrali súboje v postupovej súťaži vo florbale starších žiačok. Súťaže sa zúčastnili štyri družststvá z okresu Košice IV : ZŠ Bukovecká, ZŠ Gemerská, ZŠ Požiarnická a družstvo našich dievčat. Naše dievčatá od prvého zápasu napĺňali úlohu favoritiek celého turnaja a postupne zdolali všetky tri súperiace družstvá. Staničná …

Čo to vlastne je?

Žiaci našej školy, konkrétne žiaci 3.A triedy sa zapojili do programu MyMachine, ktorý pomáha mladým vedátorom vymýšľať nové veci, teda vynálezy. Celý proces je založený na spolupráci medzi deťmi a študentmi stredných a vysokých škôl, ktorí spolupracujú ako rovnocenní partneri pri výrobe vysnívaných vynálezov počas jedného školského roka. MENÍME MALÉ SNY na VEĽKÉ MYŠLIENKY Čo to vlastne …