Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aktuality

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín predstavuje najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž v umeleckom prednese. V tomto roku je to už 70. ročník, keď sa venujeme kráse našej reči.  Krásou slova vyjadrujeme pocity, emócie či vzťahy. Oddávna bolo slovo nielen prostriedkom komunikácie, ale aj spôsobom kultivovania, skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov.  Jeho nádhera sa rozprestierala aj v priestoroch našej školy, počas súťaže HK. Výsledkom bola vytešená porota, nadšení diváci a úspešní recitátori: …

Divadlo v anglickom jazyku

Dňa 21. februára 2024 sa žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia United Neighbours of London vo veľkej sále Historickej radnice.       Predstavenie bolo rozdelené do niekoľkých príbehových obrazov, v ktorých sa objavili postavy s výrazným dramatickým nábojom, pestrou výslovnosťou a náležitým akcentom. Dialógy medzi jednotlivými postavami boli založené na zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedala aj náročnosť anglického jazyka. …

Za históriou do Litparku

Dnešný deň 20.02.2024 sa žiaci 4.D triedy zúčastnili zaujímavých aktivít, ktoré pravidelne realizuje knižnica Litpark. Pre našich žiakov si pripravili zaujímavú prezentáciu a videonahrávky zamerané na históriu vzniku knihy. Oboznámili sa s rôznymi typmi písma a druhmi materiálov, na ktoré sa v minulosti písalo. Svoju tvorivosť a fantáziu mohli využiť pri tvorbe vlastného písma, kde …

EGJAK Games

Dňa 15.2.2024 sa štvorčlenný tím našich žiakov z 8. a  9. ročníka (v zastúpení Sandra Feckaninová a Romana Rašiová z 9.C, Hana Očvárová z 9.B a doplnený Filipom Sedrikom Ďurechom z 8.A triedy) zúčastnil anglickej súťaže EGJAK GAMES – dopoludnia plného hier, zábavy a kvízov.  Súťaž organizovalo Evanjelické Gymnázium J. A. Komenského v Košiciach v priestoroch Vedeckej knižnice v spolupráci s Americkým centrom  a podporou …

Lyžovanie na Jahodnej

5.2. do 16.2.2024

Výberové konania na 4 ZŠ v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov …

Valentín v 1.D

Nie, nie! My sme nezabudli ani na deň sv. Valentína. Oslávili sme ho učením plným lásky.  Povedali sme si ako je dôležité mať milucújich ľudí okolo seba. Ako je dôležité ľúbiť a koho ľúbime. Práca v skupinách nás vždy veľmi baví a ako to už v živote býva, nie vždy sa darí všetkým a tak …

Testovanie T9 – informácie

Termín: 20.marec 2024 Všetky informácie podrobne: NUCEM.SK

Olympijský odznak vytrvalosti

A je to tu…! Po dlhých mesiacoch čakania na výsledky sme sa konečne dočkali. S hrdosťou môžeme skonštatovať, že máme v škole naozaj veľmi šikovných žiakov a žiačky. V minulej edícii OLOV naši žiaci a žiačky  získali 25 odznakov ( z toho jeden zlatý ). Teraz, keď sme konečne obdržali od SOŠV spracované výsledky, je jasné, že sme v tohtoročnom vydaní úspešnejší. Veď …

Karneval v ŠKD

Rozhodnúť sa neviem stále, čím chcem byť na karnevale.Žabkou, líškou, Číňanom? Indiánom pod stanom?Muchotrávkou, medveďom, zajkom, Harry Potterom?Nuž, alebo, žeby kráľom? Neviem, čo s tým karnevalom!Už to mám a ani známym svoju masku neprezradím.      Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy, karnevalov a aké by to bolo, keby v našom školskom klube detí chýbal karneval, na ktorý sa všetci …