Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Oznámenia a výzvy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov a sídlo: Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
IČO: 31263089
DIČ: 2021316286

Oznámenia

Oznámenie zámeru prenajatia majetku