Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa školy:

Ing. Jana Jakešová – jana.jakesova @ zsstanicnake.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:00 – 15:00 prípadne po dohode

Dôležité dokumenty

Náplň práce výchovnej poradkyne

Prihlášky na štúdium na stredných školách v školskom roku 2021/2022 na šk.rok 2022/2023

Ako na strednú školu

Duálne vzdelávanie

Testovanie 9 v šk.roku 2021/2022 – Podrobné informácie na NÚCEM

Testovanie 5 v š..roku 2021/2022 – Podrobné informácie na NÚCEM

Čo je šikanovanie

Špecifické poruchy učenia

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

Internetový on-line katalóg SŠ na Slovensku

SŠ v Košickom kraji

Svet práce

Voľné pracovné miesta