Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa školy:

Ing. Jana Jakešová – jana.jakesova @ zsstanicnake.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:00 – 15:00 prípadne po dohode

Dôležité dokumenty

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: