Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže k  Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý sa každoročne uskutočňuje štvrtý októbrový pondelok.  

Jeho cieľom je využiť inovatívne prvky v školskej knižnici či netradičné spôsoby výpožičiek, tiež využitie moderných technológií neočakávaným spôsobom alebo aj reflektovanie aktuálnej doby kreativitou a zábavnými formami práce s knihou s cieľom podporiť pozitívny a trvalý vzťah k školskej knižnici, ku knihe a k samostatnému čítaniu žiakov. 

Podujatie v našej škole

Koordinátorka: Mgr. Mária Olexová