Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v školskom roku 2020/2021

Slovenský jazyk

Olympiáda v SJaL – OK 2.miesto: Sofia Meňhertová, 9.D

Anglický jazyk

Olympiáda v AJ – SR 2.miesto: Mia Madliaková, 7.C
Olympiáda v AJ – KK 1.miesto: Mia Madliaková, 7.C
Olympiáda v AJ – OK1.miesto: Mia Madliaková, 7.C
Ventures Books 3.miesto: žiaci 9.A a 9.D triedy
Ventures Books2.miesto: žiaci 3.A triedy

Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ – OK1.miesto: Tobias Kuiž, 6.C
2.miesto: Lenka Kúdelková, 8.C

Ruský jazyk

Ruské slovo – KK2.miesto (próza): Jozef Béreš, 6.D
3.miesto (próza): Sandra Feckaninová, 6.A
Ruský film v škole1.miesto: Michaela Karaffová, 6.C
1.miesto: Matej Mikušiak, 6.B
2.miesto: Sandra Feckaninová, 6.A

Matematika

Matematická olympiáda – OK1.miesto: Lucia Kleščová, 9.D
1.miesto: Nina Karabinošová, 9.D

Informatika

iBoborzúčastnilo sa 325 žiakov
úspešných žiakov je 164

Biológia

Biologická olympiáda – OK2.miesto: Sofia Šedovičová, 9.D

Dejepis

Dejepisná olympiáda OK 1.miesto: Sarah Nelly Švedová, 6.A
2.miesto: Veronika Hluchá, 8.D
1.miesto: Matej Benko, 9.B

Výtvarná výchova

Právo – umenie dobrého a spravodlivého 2.miesto: Simona Galajdová, 8.B

Technická výchova

Technická olympiáda OK2.miesto: Patrik Majerníček, Filip Lipták, 8.C