Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v školskom roku 2020/2021

Slovenský jazyk

Hviezdoslavov Kubín – OK2. miesto: Ester Levčíková, IV.C
2. miesto: Klára Krajňáková, III.B
 
1. miesto: Tobias Groma, V.B
1. miesto: Richard Godina, V.C
 
1. miesto: Šimon Tarjányi, VII.B
1. miesto: Sára Štofanová, VII.B
Olympiáda v SJaL – OK 2.miesto: Sofia Meňhertová, 9.D

Anglický jazyk

Jazykový kvet – SR1.miesto: žiačky 4.A a 4.B triedy
Jazykový kvet – KK1.miesto: Lucia Bodnárová, 9.D
2.miesto: Marek Vranec, 3.A
Olympiáda v AJ – SR 2.miesto: Mia Madliaková, 7.C
Olympiáda v AJ – KK 1.miesto: Mia Madliaková, 7.C
Olympiáda v AJ – OK1.miesto: Mia Madliaková, 7.C
Ventures Books 3.miesto: žiaci 9.A a 9.D triedy
Ventures Books2.miesto: žiaci 3.A triedy

Francúzsky jazyk

Olympiáda vo FrJ – SR3.miesto: Michaela Stupavská, 9.D
Olympiáda vo FrJ – KK1.miesto: Michaela Stupavská, 9.D

Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ – OK1.miesto: Tobias Kuiž, 6.C
2.miesto: Lenka Kúdelková, 8.C

Ruský jazyk

Puškinov pamätník – celoslovenské kolo1.miesto (próza): Jozef Béreš, 6.D
2.miesto (próza): Sandra Feckaninová, 6.A
Ruské slovo – KK2.miesto (próza): Jozef Béreš, 6.D
3.miesto (próza): Sandra Feckaninová, 6.A
Ruský film v škole1.miesto: Michaela Karaffová, 6.C
1.miesto: Matej Mikušiak, 6.B
2.miesto: Sandra Feckaninová, 6.A

Matematika

Pytagoriáda – OK2.miesto: František Gábor, 4.A
3.miesto: Nina Adamkovičová, 3.C
3.miesto: Samuel Šedovič, 6.B
Matematická olympiáda – OK1.miesto: Lucia Kleščová, 9.D
1.miesto: Nina Karabinošová, 9.D

Informatika

iBoborzúčastnilo sa 325 žiakov
úspešných žiakov je 164

Biológia

Biologická olympiáda – OK2.miesto: Sofia Šedovičová, 9.D
2.miesto: Eva Kopková, 7.C

Chémia

Chemická olympiáda – OK2.miesto: Sofia Šedovičová, 9.D

Dejepis

Dejepisná olympiáda OK1.miesto: Sarah Nelly Švedová, 6.A
2.miesto: Veronika Hluchá, 8.D
1.miesto: Matej Benko, 9.B
3.miesto: Viktória Sarnovská
Dejepisná olympiáda KK3.miesto: Matej Benko, 9.B

Výtvarná výchova

60.výročie prvého letu človeka do vesmírunajlepšia práca: Nela Gorejová, 5.B a Daniela Dudášová, 6.D
Právo – umenie dobrého a spravodlivého 2.miesto: Simona Galajdová, 8.B

Technická výchova

Technická olympiáda OK2.miesto: Patrik Majerníček, Filip Lipták, 8.C

Náboženská výchova

Biblická olympiáda – OK2.miesto: Alexandra Karajošová, Ema Vargová, Ema Farkašová, 7.C