Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v školskom roku 2023/2024

Slovenský jazyk

Slovo bez hraníc1.kategória-poézia
3.miesto Dorota Čuhová, 3.A
2.kategória-próza
1. miesto Lujza Lazorčáková,4.B
2. miesto Lara Grúsová,4.C
3.kategória-próza
1. miesto Tobias Groma,8.B
Ústavný súd2. miesto: Lara Baňacká, 7.A
Dobšinského Košice1. kategória: 1. miesto: Lara Grúsová, 4.C

Informatika

iBoborKategória – zúčastnení – úspešní – NAJ
Drobec – 60 žiakov – 14 žiakov – Matej Čuha a Nataša Szadziul
Bobrík – 71 žiakov – 49 žiakov – Sára Šalatová, Alexandra Kyseľová, Ján Kolesár, Kristína Závadová a Alexandra Migačová
Benjamín – 79 žiakov – 40 žiakov – Nikola Jurková
Kadet – 51 žiakov – 21 žiakov – Marek Kolesár