Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

FinQ

Pomocou implementácie inovatívneho programu FinQ rozvíjame u žiakov kritické a systémové myslenie v kontexte financií. Dosahujeme to  implementovaním úloh zameraných na finančnú gramotnosť do všetkých vzdelávacích oblastí. Cieľom programu je, aby mladí ľudia robili zodpovedné kroky a správne rozhodnutia vo finančnej oblasti v reálnom živote. 

Koordinátorky: Mgr. Daniela Šimcová, Mgr. Blanka Kaňuková