Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Súťažné podklady na nákup potravín do školskej jedálne

  • lyžiarsky výcvikový kurz 2019 (PDF)
  • mäso a mäsové výrobky (PDF)
  • ovocie a zelenina (PDF)
  • hlbokozmrazené výrobky (PDF)
  • mlieko a mliečne výrobky (PDF)
  • ryby a rybacie výrobky (PDF)
  • hrubé potraviny (PDF)