Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PENTA – Tvorivá dramatika

DarcaNadácia Penta
 registrovaný MV SR, por. č. 203/Na-2002/674
sídloDigital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, Slovenská republika

Názov projektu:
Tvorivá dramatika v AJ na I. stupni ZŠ – podpora a zefektívnenie výučby cudzích jazykov

Na čo chceme grant použiť:
Zakúpenie multimediálnych a materiálnych učebných pomôcok k podpore a zefektívneniu výučby anglického jazyka na I. stupni ZŠ.

Požadovaná výška finančného príspevku: 1 000 €

Rozpočet projektu:

  • Reproduktor JBL PARTYBOX 310 – 579 €
  • Bezdrôtový mikrofón AKG WMS40 MIX Head SET – 367 €
  • Jazyková literatúra do AJ školskej knižnice ako podporný výukový materiál pre žiakov (anglické čítanky rôznych úrovní) – 54 €

Projekt je zameraný na vzdelávanie jazykovo nadaných žiakov primárneho vzdelávania prostredníctvom tvorivej dramatiky. Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú otvorenosť pre svet.

Na škole máme tento rok 2 čitateľsko-dramatické kurzy pod vedením učiteliek anglického jazyka. Ich náplňou je rozvinutie a zlepšenie  čitateľských zručností v cudzom jazyku a celoročná príprava divadelného predstavenia s účasťou na niektorom z jazykovo-umeleckých projektov. Neodmysliteľnou súčasťou divadelných vystúpení je kvalitné ozvučenie priestoru s možnosťou pripojenia mikrofónov, USB kľúčov a využitia karaoke funkcií pri speváckych vystúpeniach a malých javiskových formách.

Zakúpený reproduktor a mikrofón sa budú využívať dennodenne pri výučbe anglického jazyka v jazykovom laboratóriu na prvom stupni ZŠ, na čitateľsko-dramatických kurzoch v popoludňajších hodinách a pri divadelných vystúpeniach v rámci jazykových projektov, akadémiách a súťažiach našej školy, ako aj triednych besiedkach, karnevaloch, v Škole v prírode a v letných jazykových táboroch, ktoré naša škola každoročne organizuje.

Jazyková literatúra – anglické čítanky sa budú využívať na hodinách AJ ako doplnkový vzdelávací materiál, na čitateľsko-dramatickom jazykovom kurze v popoludňajších hodinách a takisto budú dostupné pre všetkých žiakov školy na výpožičku z AJ knižnice na domáce vzdelávanie.