Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Tlačivá na stiahnutie

Dokumenty pri pandémii:

Testované okresy v 2.kole (okres Prešov): Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 10.11.2020: *.pdf
Netestované okresy v 2.kole (okres Košice a Košice – okolie): Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 10.11.2020: *.pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 01.11.2020: *.pdf
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu do 30.10.2020: *.docx *.pdf
Tlačivo o bezinfekčnosti – pre návštevníka školy

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:
Obchodné meno/názov: ZR Staničná
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35549122
Adresa/sídlo: Staničná 1901/13, 040 01 Košice-Juh
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.