Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Tlačivá na stiahnutie

Darovacie zmluvy a 2% za rok 2023:

Daňové priznanie FO A za rok 2023
Vyhlásenie k 2% za rok 2023
Potvrdenie za rok 2023 k DP FO A

Darovacia zmluva finančná
Darovacia zmluva majetková

Popis krokov pre venovanie 2% z dane v roku 2024 (za rok 2023)

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30.4.2024 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Potrebné údaje, ak si vypĺňate svoje formuláre:
IČO: 35549122 (zarovnáva sa sprava)
Právna forma: občianske združenie
Názov: ZR STANIČNÁ
Ulica: Staničná
Číslo: 1901/13
PSČ: 040 01
Obec: Košice-JUH

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.