Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Metodické orgány

Metodické združenia


Metodické združenie
Vedúca MZ
MZ 1. – 2. ročníkPaedDr. Jarmila Briškárová
MZ 3. – 4. ročníkPaedDr. Marcela Drabantová
ŠKDMgr. Jana Hrušková

Predmetové komisie

Predmetová komisiaVedúca PK
PK Slovenský jazyk a literatúraMgr. Dominika Čechová
PK Anglický jazykMgr. Darina Lopatníková
PK Cudzie jazykyMgr. Veronika Parimuchová
PK Matematika, Fyzika, InformatikaMgr. Lucia Jurková
PK Biológia, Chémia, GeografiaRNDr. Viera Petnuchová
PK Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchovaMgr. Lýdia Schmidtová
PK Technika, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchovaIng. Jana Jakešová