Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Slovenský jazyk a literatúra

Vedúca PK:
Mgr. Dominika Čechová

Členovia:
Mgr. Slávka Dankovičová
Mgr. Ľudmila Bayerová
Mgr. Mária Olexová

Učebnice:

                         RočníkSlovenský jazykLiteratúra
5. ročníkPaedDr. Jarmila Krajčovičová, Jana Kesselová Schválená MŠ SR pod č.CD-2009-32323/31706-1:911 zo16.9.2009 ako učebnicu SJ pre ZŠ ISBN 978-80-10-02162-8PaedDr. Jarmila Krajčovičová, Mgr. Jela Krajčovičová Vydalo Združenie EDUCO, 2011 Schválilo MŠ SR pod č.MŠSR-2010- 1427/4149-4:919 zo dňa 4. 2. 2010 ako učebnicu Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ. ISBN 978-80-89431-23-6
6. ročníkPaedDr. Jarmila Krajčovičová, Jana  Kesselová SPN – Mladé letá Bratislava 2009 Schválená MŠ SR dňa 26. 11. 2009 číslo CD-2009-38153/44141-5:919 ako učebnicu SJ pre 6. roč. ZŠ ISBN 978-80-10-01800-0Mgr. Daniela Petríková, Združenie EDUCO Prievidza 2010 Schválená MŠVVaŠ SR dňa 10. 12. 2010 pod číslom 2010-18901/48722:4-919 ako Literárnu výchovu pre 6. ročník ZŠ ISBN 978-80-89431-15-1  
7. ročníkPaedDr. Jarmila Krajčovičová, Doc. PaedDr. Jana Kesselová CSc. SPN Bratislava 2011 Schválená MŠ SR 28.júla 2010 – 10212/27442:4/919 ako učebnicu SJ pre 7. roč. ZŠ ISBN 978-80-10-02174-1Mgr. Daniela Petríková Združenie EDUCO Prievidza Schválená MŠ SR dňa 19. 5. 2011 pod číslom 2011-6095/18655:4-919 ako učebnica literárnej výchovy pre 7. ročník ZŠ ISBN 978-80-89431-17-5
8. ročníkPaedDr. JarmilaKrajčovičová, Jana Kesselová SPN Mladé letá  Bratislava Schválilo MŠ SR dňa 1. 6. 2011 pod č. 2011-6554/20301:4-919 ako učebnicu SJ pre 8. roč. ZŠ ISBN 978-80-10-02039-3Mgr. Daniela Petríková, Vydavateľstvo VKU a.s. Harmanec 2011 Schválená MŠ SR dňa 3. 8. 2011 pod číslom 2011-10862/29286:4/919 ako Literárna výchova pre 8. ročnik ZŠ ISBN 978-80-8042-625-5
9. ročník PaedDr. Jarmila Krajčovičová. Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc SPN- Mladé letá s.r.o. v roku 2011. Schválilo MŠVVaŠ SR SR pod č. 2011-16305/44095:4.919 zo dňa 10.novembra 2011ako učebnicu SJ pre 9. roč. ZŠ a 4. roč. 8. roč. gymnáziaMgr. Daniela Petríková, Vydavateľstvo VKU a.s. Harmanec 2011 Schválené MŠ SR 15. 12. 2011 pod č. 2011-18447/59978:4-919 ako učebnicu Lit. Výchova pre 9. roč. ZŠ ISBN 978-80-8042-626-2    

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:
Týždeň rodného jazyka
Jazykové okienka
Rozhlasové relácie
Besedy v knižnici
Bábkové divadlo
Habakuky – exkurzia pre žiakov 5. ročníka
Marec – mesiac kníh
Kráľ čitateľov
Predstavenie v Štátnom divadle Košice
Lit. exkurzia – Kežmarok
Testovanie 5, 9
Komparo 8, 9
E-testovanie 5. – 9. ročník

Projekty:
Záložka do knihy spája školy
Detský čin roka
Hovorme o jedle

Súťaže:
Súťaž Ústavného súdu SR
Olympiáda zo slovenského jazyka
Dobšinského Košice
Ypsilon slovina je hra
Šaliansky Maťko
Hviezdoslavov Kubín
Literárne Košice Jána Štiavnického

Webové stránky: