Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Vedenie školy

Vedenie školy:

Funkcia Meno E-mail
Riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová (SJ,FJ) eva.pillarova @ zsstanicnake.sk
Zástupkyňa pre I.stupeň Mgr.Lívia Slovinská (1.- 4.) livia.slovinska @ zsstanicnake.sk
Zástupkyňa pre II.stupeň Mgr. Beáta Kirešová (M,Ch) beata.kiresova @ zsstanicnake.sk

Rozšírené vedenie školy:

Vedúca Jazykovej školy Mgr. Dominika Schvarcingerová jaz_skola @ zsstanicnake.sk
Vedúca CVČ Mgr. Zuzana Blašková cvc @ zsstanicnake.sk
Vedúca ŠKD Mgr. Jana Hrušková skd @ zsstanicnake.sk
Výchovná poradkyňa Ing. Jana Jakešová jana.jakesova @ zsstanicnake.sk
Predseda ZO OZ Mgr. Soňa Adamčíková sona.adamcikova @ zsstanicnake.sk
Žiacky parlament Mgr. Katarína Šarišská katarina.sarisska @ zsstanicnake.sk
Hospodárka školy Renáta Fatulová hospodarka @ zsstanicnake.sk
Vedúca školskej jedálne Mgr. Mária Lacková maria.lackova @ zsstanicnake.sk