Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Cudzích jazykov – PK CJ

VEDÚCA PK:

Mgr. Veronika Parimuchová

ČLENKY PK:

Mgr. Magdaléna Horáková
Mgr. Darina Lopatníková
Mgr. Zita Meltzerová
PaedDr. Eva Pillárová
Mgr. Eva Sabolová
JUDr. Ľubomíra Szökeová

UČEBNICE:

Francúzsky jazyk
3. ročník: Tip Top! 1 Livre élève
4. ročník: Tip Top! 1 Livre élève
5., a 6. ročník: Adosphère
7. a 8. ročník: Adosphère 2
9. ročník: Adosphère 3

Nemecký jazyk:
5. a 6. ročník: Klett Maximal interaktiv 1
6., 7. a 8. ročník: Klett Maximal interaktiv 2
8. a 9. ročník: Klett Maximal interaktiv 3
7. a 8. ročník – všeobecný variant: Klett Maximal interaktiv 1
8. a 9. ročník – všeobecný variant: Klett Maximal interaktiv 2

Ruský jazyk:
3. ročník: online učebnica a PZ „SOROKA“
4. ročník: online učebnica a PZ „SOROKA“
5. ročník: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl
6. ročník: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl
7. ročník: Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl, všeobecný variant: Klassnyje druzja 2
9. ročník: Klassnyje druzja 3, všeobecný variant: Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl

Španielsky jazyk:
3. ročník: Colega 1
7.ročník: ¿Español? ¡Por supuesto!

AKCIE, EXKURZIE, AKTIVITY:
september – Týždeň cudzích jazykov + Európsky deň jazykov
október – exkurzia Paríž, Dni španielskej kultúry
november – školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, Jazykový kvet
december – školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
január – obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
február – recitačná súťaž Ruské slovo, krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
marec – Dni frankofónnej kultúry, nábor druhákov na 2. CJ
apríl – návšteva Goetheho čitárne
máj – Návšteva lektorov z Gymnázia Šrobárova, Návšteva lektorov z Gymnázia M. R. Štefánika
jún – Deň ruského jazyka