Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Cudzích jazykov – PK CJ

Vedúca PK: 

Mgr. Veronika Parimuchová 

Členky PK: 

Mgr. Zita Meltzerová 

PaedDr. Eva Pillárová 

Mgr. Eva Sabolová 

Mgr. Eva Sitarčíková 

Bc. Mária Tomášová 

Učebnice:  

  1. Francúzsky jazyk: 
  1. 3. ročník: Tip Top! 1 Livre élève (Catherine Adam, Hachette, 2010) 
  1. 4. ročník: Tip Top! 1 Livre élève (Catherine Adam, Hachette, 2010) 

5., 6. a 7. ročník: Adosphère 1 (Céline Himber, Marie-Laure Poletti, Hachette, 2011) 

8. ročník: Adosphère 2 (Céline Himber, Marie-Laure Poletti, Hachette, 2011) 

9. ročník: Adosphère 3 (Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart-Martin, Hachette, 2012) 

Nemecký jazyk: 

3. ročník: Der grüne Max Neu 1 Lehrbuch (E. Krulak-Kempisty, L. Reitzig, E. Endt, Klett, 2012) 

4. ročník:  Der grüne Max Neu 2 Lehrbuch (E. Krulak-Kempisty, L. Reitzig, E. Endt, Klett, 2017) 

5. a 6. ročník: Klett Maximal interaktiv 1 SK – učebnica (E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Glück, J.K. Weber, L. Šober, M. Jarabinská, G. Motta, Klett,  2017) + Klett Maximal interaktiv 1 SK – pracovný zošit (G. Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck, K. Mlejnková Hošková, Klett, 2017) 

6., 7. a 8. ročník: Klett Maximal interaktiv 2 SK – učebnica (E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Glück, J.K. Weber, L. Šober, M. Jarabinská, G. Motta, Klett,  2019) + Klett Maximal interaktiv 2 SK – pracovný zošit (G. Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck, K. Mlejnková Hošková, Klett, 2019) 

8. ročník:  Klett Maximal interaktiv 3 SK – učebnica (E. Krulak-Kempisty, D. Glück, J.K. Weber, L. Šober, M. Jarabinská, K. Reinke, S. Hohmann, G. Motta ,  2019) + Klett Maximal interaktiv 3 SK – pracovný zošit (G. Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck, K. Mlejnková Hošková, Klett, 2019) 

9. ročník: WIR 3 Lehrbuch (G. Motta, Klett 2009) + WIR 3 Arbeitsbuch (G. Motta, Klett 2009) 

7. a 8. ročník – všeobecný variant: Klett Maximal interaktiv 1 SK – učebnica (E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Glück, J.K. Weber, L. Šober, M. Jarabinská, G. Motta, Klett,  2017) + Klett Maximal interaktiv 1 SK – pracovný zošit (G. Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck, K. Mlejnková Hošková, Klett, 2017) 

8. a 9. ročník – všeobecný variant: Klett Maximal interaktiv 2 SK – učebnica (E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Glück, J.K. Weber, L. Šober, M. Jarabinská, G. Motta, Klett,  2019) + Klett Maximal interaktiv 2 SK – pracovný zošit (G. Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck, K. Mlejnková Hošková, Klett, 2019) 

Ruský jazyk: 

3. ročník: online učebnica a PZ „SOROKA“ – tlačím z nej pracovné listy (Marianna Averi) 

4. ročník:  online učebnica a PZ „SOROKA“ (Marianna Averi) + PZ Hravá ruština pre 5. ročník (kol. autorov, TAKTIK, 2016) 

5. ročník: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000) + PZ Hravá ruština pre 5. ročník (kol. autorov, TAKTIK, 2016) 

6. ročník: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010) + PZ Hravá ruština pre 6. ročník (kol. autorov, TAKTIK, 2016) 

7. ročník:  Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012) + PZ Hravá ruština pre 7. ročník (kol. autorov, TAKTIK, 2016) 

– všeobecný variant: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000) + PZ Ruský jazyk pre 5. ročník (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2018) 

8. ročník: Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000) + PZ Ruský jazyk pre 8. ročník (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012) 

– všeobecný variant: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010) + PZ Ruský jazyk pre 6. ročník (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2018) 

9. ročník: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006) + PZ Ruský jazyk pre 9. ročník (V. Glendová; E. Kováčiková; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005) 

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:  

Termín akcie, exkurzie, aktivity 
september Európsky deň jazykov  
október exkurzia – Paríž 
október Ruský film v škole 
november Kvíz – Čo vieš o Francúzsku  
do 30. novembra školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 
december Vianočná akadémia 
do 16. decembra školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 
január príprava žiakov na DELF 
18. január obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 
do 20. januára školské kolo Olympiády v ruskom jazyku 
február recitačná súťaž Ruské slovo 
február Francúzska hudba 
6. február krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 
marec Dni frankofónnej kultúry  
21. marec krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku 
marec – apríl nábor druhákov na 2. CJ 
apríl – máj návšteva Goetheho čitárne 
máj Francúzske filmy 
máj Týždeň cudzích jazykov  
jún recitačná súťaž Puškinov pamätník 
jún Francúzske raňajky 
6. jún Deň ruského jazyka – Kulturpark 
júl – august projekt – Spomínanie pre budúcnosť 

Projekty:  

Spomínanie pre budúcnosť 

Súťaže: 

Olympiáda vo francúzskom jazyku 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

Olympiáda v ruskom jazyku 

Ruský film v škole 

recitačná súťaž Ruské slovo 

recitačná súťaž Puškinov pamätník 

recitačná súťaž Jazykový kvet