Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Biológia, Chémia, Geografia

Vedúca PK: RNDr. Viera Petnuchová 

Členovia: 

Mgr. Beáta Kirešová 

RNDr. Andrea Sedláková 

RNDr. Katarína Kozáková, PhD. 

Mgr. Blanka Kaňuková 

Mgr. Veronika Parimuchová 

Mgr. Soňa Jenčušová 

Učebnice: 

Biológia: 

Biológia pre 5. ročník základných škôl: 

Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Mgr. Ida Hantabálová, Mgr. Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Ondrejičková, Mgr. Andrej Sitár, Ing. Iveta Trévaiová, 2009 

ISBN 978-80-8091-130-0 

Biológia pre 6. ročník základných škôl: 

Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Mgr. Ida Hantabálová, Mgr. Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Ondrejičková, Mgr. Andrej Sitár, Ing. Iveta Trévaiová, 2009 

ISBN 978-80-8091-180-5 

Biológia pre 7. Ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, Mgr. Angelika Matľáková, 

RNDr. Zuzana Piknová, Mgr. Andrej Sitár, Mgr. Ida Hantabálová, PaedDr. Katarína  

Čumová, 2011 

ISBN 978-80-8091-221-5 

Biológia pre 8. Ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, Mgr. Angelika Matľáková, 

RNDr. Zuzana Piknová, Mgr. Andrej Sitár, Mgr. Ida Hantabálová, PaedDr. Katarína  

Čumová, 2011 

ISBN 978-80-8091-221-5 

 Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, Mgr. Angelika Matľáková, 

RNDr. Zuzana Piknová, Mgr. Andrej Sitár, Mgr. Ida Hantabálová, PaedDr. Katarína  

Čumová, 2012,  

ISBN 978-80-89 431-34-2 

Chémia: 

Chémia pre 7.ročník základných škôl a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Helena Vicenová, Veronika Zvončeková, Emil Adamkovič, Daniela Romanová, ISBN: 978-808-091-427-1, rok vydania: 2017 

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Autori:  RNDr. Helena Vicenová, , ISBN: 978-80-8091-489-9, rok vydania: 2018 

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Autori:  RNDr. Helena Vicenová,RNDr. Mária Ganajová, ISBN: 978-80-8091-573-5,rok vydania: 2019 

Geografia:      

5.ročník: 

Geografia (pre 5.ročník základných škôl) 

Autori: RNDr. Ivan Ružek,PhD., PaedDr. Monika Ružeková, RNDr. Peter Likavský CSc.,  RNDr. Mária Bizubová 

ISBN 978-80-8042-571-5 

6.ročník: 

Geografia (pre 6.ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom) 

Autori: RNDr. Peter Likavský CSc., RNDr. Ivan Ružek,PhD., PaedDr.Zuzana Vaňková, PaedDr. Monika Ružeková 

ISBN 978-80-8042-572-2 

7.ročník: 

Geografia (pre 7.ročník základných škôl a 2.ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom) 

Autori: doc. RNDr.Ladislav Tolmáči,PhD., NDr.Daniel Gurňák,PhD., RNDr. František Križan,PhD.,        RNDr.Terézia Tolmáčiová,PhD. 

ISBN 978-80-8042-608-8 

8.ročník: 

Geografia (pre 8.ročník základných škôl a 3.ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom) 

Autori: RNDr. Ivan Ružek,PhD., RNDr. Peter Likavský CSc. 

ISBN 978-80-8042-629-3 

9.ročník :  

Geografia (pre 9.ročník základných škôl a 4.ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom) 

Autori: RNDr. Ivan Ružek,PhD., RNDr. Peter Likavský CSc. 

ISBN 978-80-8042-629-3 

+ nové učebnice a pracovné zošity používané v školskom roku 2022-2023 

5.ročník – x 

6.ročník – Hravá Geografia, Pracovný zošit pre 6.ročník, vydavateľstvo TAKTIK,  

ISBN 978 – 80 – 8180 – 012 – 2 

7.ročník – Hravá Geografia, Pracovný zošit pre 7.ročník,  vydavateľstvo TAKTIK, ISBN 978 – 80 – 8180 – 046 – 7  

– učebnica Geografia Európa pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom 

Vydavateľstvo VKÚ, a.s. Harmanec, ISBN 978 – 80 – 8046 – 691 – 0 

8.ročník – Hravá Geografia, Pracovný zošit pre 8.ročník, vydavateľstvo TAKTIK, ISBN 978 – 80 – 8180 – 078 – 8 

9.ročník – Hravá Geografia, Pracovný zošit pre 9.ročník, vydavateľstvo TAKTIK, ISBN 978 – 80 – 8180 – 163 – 1  

– učebnica Geografia9 pre 9.ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., ISBN 978 – 80 – 8091 – 691 – 6 

Alternatívne učebnice : 

Prírodopis a biológia:                                                              Chémia: 

5.ročník:         Uhereková, Hantabálová           8.ročník:    Tomeček,Adamkovič 

6.ročník:     I.Hantabálová, Kvasničková a spol                      9.ročník:     Šimek, Šramko 

7.ročník:         R.Linc      

8.ročník:         R.Aubrecht 

9.ročník:         I.Hantabálová 

Pr. : Prírodoveda 9. roč. , I. Hantabálová, Pracovný zošit : Biológia pre 5. – 8.ročník,  

Ch. : Chémia pre 8. a 9. roč. , Joniaková 

Plánované akcie, exkurzie a aktivity: 

PLÁN ČINNOSTÍ PK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

Dátum Úloha – činnosť  Zodpovedný 
 September 2022 Lesná pedagogika (5. roč.) Haf-haf agentúra, Golf Alpinka Klimatické záhrady Noc výskumníkov IQ Day Mgr. S. Jenčušová Mgr. S. Jenčušová Mgr. V. Parimuchová, RNDr. V Petnuchová RNDr. A.Sedláková 
Podľa ponuky 2022-2023 Spolupráca s RÚVZ – besedy, prednášky a aktivity s odborníkmi pre roč. 5.-9.  RNDr. V Petnuchová 
október Návšteva Planetária v Prešove Návšteva Lipoviec a okolia RNDr. K. Kozáková Mgr. V. Parimuchová  
November 7.-11.11. zapojenie sa do Týždňa vedy a techniky, spojený s Týždňom prírodovedných predmetov Interaktívna PSP – návšteva PF UPJŠ Mgr. B. Kaňuková, Mgr. V. Parimuchová, RNDr. K. Kozáková, Mgr. Beáta Kirešová, RNDr. A.Sedláková, RNDr. V. Petnuchová, Mgr. S. Jenčušová 
November – december Zbierka pre psí útulok  Prehliadka Solivaru a múzeí v Prešove Mgr. S. Jenčušová, RNDr. V. Petnuchová RNDr. K. Kozáková 
1.12. Sv. deň boja proti HIV a AIDS (9. roč.) RNDr. V. Petnuchová 
marec Prehliadka vodnej nádrže Bukovec, (7. roč.)  RNDr. A. Sedláková 
22.03. Návšteva SHMÚ v Košiciach (7. roč.) RNDr. A. Sedláková 
Apríl 22.04. Svetový deň Zeme  Čo sa deje s odpadom –návšteva fy. Kosit – Kokšov Bakša Mgr. B. Kaňuková, Mgr. V. Parimuchová, RNDr. K. Kozáková,  Mgr. S. Jenčušová 
máj Poznávanie Slovenského krasu  – exkurzia so jaskýň v Koš. kraji (9. roč.), Rožňavské múzeum baníctva, Notes – Betliar Návšteva bio-farmy RNDr. V. Petnuchová, RNDr. A. Sedláková Mgr. S. Jenčušová 
jún Sokoliari Exkurzia do Nestville Parku v Hniezdnom, bylinkárne Agrokarpaty v Plavnici Deva Trebišov- exkurzia Mgr. S. Jenčušová  RNDr. V. Petnuchová RNDr. A.Sedláková  

Projekty:  

Hovorme o jedle, Škola podporujúca zdravie, Týždeň prírodovedných predmetov 

Súťaže:  

Biologická olympiáda kategórie C,D,E, chemická olympiáda, geografická olympiáda kat. A,B,C,D,E