Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Technika, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova

Vedúca PK: Ing. Jana Jakešová

Členovia:

Technika:
RNDr. Andrea Sedláková
RNDr. Viera Petnuchová
Mgr. Mária Olexová  + VYV
Mgr. Milan Švider

Výtvarná výchova:
PaedDr. Mária Feckaninová
Mgr. Zita Meltzerová
Mgr. Dominik Holingyák

Hudobná výchova:
PaedDr. Jarmila Biškárová
Mgr. Veronika Imrichová
Mgr. Daniela Šimcová
Mgr. Martina Sarnovská
Mgr. Tatiana Durová
Mgr. Dominika Čechová
Mgr. Soňa Adamčíková

Telesná a športová výchova:
Mgr. Ján Martinko + VYV
 Mgr. Martina Kuchárová + THD

Učebnice:

Technika:  – učebnicu používa učiteľ

TECHNIKA 5

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 48 strán
Formát: A4

TECHNIKA 6

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 68 strán 
Formát: A4

TECHNIKA 7

Autori: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD., doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

Rozsah: 64 strán
Formát: A4

TECHNIKA 8

Autori: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

TECHNIKA 9 

Autori: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

Výtvarná výchova: – učebnicu používa učiteľ

Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠ

Autori: Ladislav Čarný, Kolektív autorov
Rozsah: 112 strán
Formát: A4

 

Výtvarná výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. roč gymnázia s osemročným štúdiom

Autori: Ladislav Čarný,
Rozsah: 114 strán
Formát: A4

Výtvarná výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. roč gymnázia s osemročným štúdiom

Autori: Ladislav Čarný,
Rozsah: 118 strán
Formát: A4

Hudobná výchova:  – učebnicu používa učiteľ

HUDOBNÁ VÝCHOVA 5

Autori: prof. PhDr.Eva Langsteinová, CSc, prof. Mgr. Belo Felix, PhD,
Rozsah: 78 strán
Formát: A4

HUDOBNÁ VÝCHOVA 6

Autori: prof. PhDr.Eva Langsteinová, CSc, prof. Mgr. Belo Felix, PhD,
Rozsah: 78 strán
Formát: A4

HUDOBNÁ VÝCHOVA 7

Autori: prof. PhDr.Eva Langsteinová, CSc, prof. Mgr. Belo Felix, PhD,
Rozsah: 78 strán
Formát: A4

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:

PLÁN ČINNOSTÍ PK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

september5. 9. ročÚčelové cvičenie v prírode Záložka do knihy
október7. roč, 8.ročTechnická olympiáda
november o Putovný pohár RŠ Návšteva zástupcov stredných odborných škôl – info o str. školách
december Vianočná výzdoba
december Výroba vianočných darčekov a pozdravov
december Vianočná trhy
január, február7. roč.Lyžiarsky výcvik
február Košice Star Výroba darčekov na Valentína
marec, apríl Hudobná súťaž Slávik
apríl Výroba darčekov na deň matiek
jún5. 9. ročÚčelové cvičenie v prírode
  Pizza Cup
  Spev bez hraníc
  Moje mesto
  Vesmír očami detí
  Príroda očami detí
  Koláže rozprávajú
  Kolorit slovenského ornamentu
  Môj najkrajší sen

Projekty:

Škola podporujúca zdravie, Týždeň prírodovedných predmetov, Týždeň výchov,

Súťaže:

THD    Technická olympiáda  

HUV       Slávik

              Košice Star

VYV        Chutné maľovanie

               Kolorit slovenského ornamentu 

               Vesmír očami detí 

TŠV      VOLEJBAL

    BASKETBAL

    HÁDZANÁ

               STOLNÝ TENIS 

               BEDMINTON              

               FLORBAL         

               ATLETIKA

Webové stránky: priebežné informácie o uskutočnených aktivitách