Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Technika, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova

vedúca PK – Ing. Jana Jakešová    – Technika 

členovia: 

Technika: RNDr. Andrea Sedláková,  

                RNDr. Viera Petnuchová,  

                Mgr. Veronika Parimuchová,  

                RNDr. Katarína Kozáková,  

                Mgr. Martina Šuľová,  

Výtvarná výchova: Mgr. Jindřiška Štedlová (+TECH),  

                              PaedDr. Mária Feckaninová,  

                              Mgr. Zita Meltzerová,   

                              PaedDr. Jarmila Biškárová,  

                              Mgr. Veronika Imrichová,  

                              Mgr. Daniela Šimcová,  

                              Mgr. Martina Sarnovská,  

                              Mgr. Ľuboslava Bozogáňová,  

                              Mgr. Tatiana Durová,  

Hudobná výchova: Karolína Haľková, 

Telesná a športová výchova: Mgr. Ján Martinko ,  

                                               Mgr. Dávid Janočo,  

Učebnice: 

Technika:  – učebnicu používa učiteľ 

HRAVÁ TECHNIKA 5 

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. 
Rozsah: 48 strán 
Formát: A4 

HRAVÁ TECHNIKA 6 

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. 
Rozsah: 68 strán  
Formát: A4 

HRAVÁ TECHNIKA 7 

Autori: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD., doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

Rozsah: 64 strán 
Formát: A4 

HRAVÁ TECHNIKA 8 

Autori: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. 
Rozsah: 72 strán 
Formát: A4 

HRAVÁ TECHNIKA 9  

Autori: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. 
Rozsah: 72 strán 
Formát: A4 

Výtvarná výchova: – učebnicu používa učiteľ 

Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠ 

Autori: Ladislav Čarný, Kolektív autorov 
Rozsah: 112 strán 
Formát: A4 

Výtvarná výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. roč gymnázia s osemročným štúdiom – učebnicu používa učiteľ 

Autori: Ladislav Čarný, 
Rozsah: 114 strán 
Formát: A4 

Výtvarná výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. roč gymnázia s osemročným štúdiom – učebnicu používa učiteľ 

Autori: Ladislav Čarný, 
Rozsah: 118 strán 
Formát: A4 

Hudobná výchova:  učebnicu používa učiteľ 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 5 

Autori: prof. PhDr.Eva Langsteinová, CSc, prof. Mgr. Belo Felix, PhD, 
Rozsah: 78 strán 
Formát: A4 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 6 

Autori: prof. PhDr.Eva Langsteinová, CSc, prof. Mgr. Belo Felix, PhD, 
Rozsah: 78 strán 
Formát: A4 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 7 

Autori: prof. PhDr.Eva Langsteinová, CSc, prof. Mgr. Belo Felix, PhD, 
Rozsah: 78 strán 
Formát: A4 

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:  

PLÁN ČINNOSTÍ PK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

29. – 30. 2022 5. 9. roč Účelové cvičenie v prírode Martinko, Janočo 
11.10.2022 7. roč Technická olympiáda Jakešová 
november 7. roč Exkurzia – Kaštieľ v Budimíre Jakešová 
december  Vianočná výzdoba Jakešová, Sedláková 
december  Výroba vianočných darčekov a pozdravov Učitelia TECH a VYV 
december  Vianočná trhy Jakešová, Martinko, 
január 7. roč. Lyžiarsky výcvik Martinko, Janočo 
marec, apríl  Slávik Učitelia HUV 
apríl  Výroba darčekov na deň matiek Učitelia TECH 
jún 5. 9. roč Účelové cvičenie v prírode Martinko, Janočo