Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova

Vedúca PK: Mgr. Lýdia Schmidtová

Členovia:

Mgr. Katarína Balážová

Mgr. Katarína Kozáková

Mgr. Zita Meltzerová

Mgr. Eva Sabolová

Mgr. Marianna Zaťková

Učebnice:

Dejepis:

 Učebnice:    MIHÁLIKOVÁ,M. -TONKOVÁ,M.: Dejepis pre 5.ročník ZŠ,SPN 2009.ISBN 978-80-10-01795-9        KRASNOVSKÝ,B.- MIHÁLIKOVÁ,M.-TONKOVÁ,M.: Dejepis pre 6.ročník ZŠ, ISBN 978-80-10-01872-7        LUKAČKA,J.-TONKOVÁ,M-KAČÍREK,Ľ.-HANOVÁ,S.: Dejepis pre 7.ročník ZŠ, ISBN 978-80-10-02061-4        BEDNÁROVÁ,M.-KRASNOVSKÝ,B.-ULRICHOVÁ,B.: Dejepis pre 8.ročník ZŠ, ISBN 978-80-8115-043-2        KOVÁČ,D.-KRATOCHVÍL,V.-KAMENEC,I.-TKADLEČKOVÁ,H.: Dejepis 9, ISBN 978-80-8120-189-9   dejepisné čítanky, historické pramenedejepisné mapy, atlaspočítač  – webové stránkynoviny, časopisypopulárno-vedecká literatúra a historická beletria

Občianska náuka:

DROZDÍKOVÁ,A.-ĎURAJKOVÁ,D.: Občianska náuka pre 6.ročník základnej školy a 1.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ISBN 978-80-10-01764-5

DROZDÍKOVÁ,A.: Občianska náuka pre 7.ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ISBN 978-80-10-02266-3

ĎURAJKOVÁ,D.-VARGOVÁ,D.: Občianska náukapre 8.ročníkzákladnej školoy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ISBN 978-80-02294-6

KOPECKÁ,H.-MUCHOVÁ,E-: Občianska náuka pre 9.ročník ZŠ a 4. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom,   ISBN 978-80-10-02295-3

  • ďalšie zdroje: odporúčané portály MŠVVaŠ SR,  noviny, časopisy, webové stránky

Náboženská výchova:

1.ročník:HURAJDOVÁ,J.-DOBRODENKOVÁ,L.: Cesta lásky,  ISBN 978-80-7162-983-2

2.ročník: PRUŽINSKÁ,Ľ.: Cesta dôvery, ISBN 978-80-8161-174-2

3.ročník: BAGINOVÁ,M.:Cesta viery, ISBN 978-80-8161-172-8

4.ročník: BACIGOL,B.-ŠTIBROVÁ,I.: Poznávanie nádeje, ISBN 978-80-8161-040-0

5.ročník: TRIBULOVÁ,R.: Poznávanie cez dialogy, ISBN 978-80-8161-233-6

6.ročník: REŠETÁR,G.-GERBERYOVÁ,A.: Poznávanie pravdy, ISBN 978-80-8161-234-3

7.ročník: RUSNÁKOVÁ,S.: Sloboda člověka, ISBN 978-80-8161-058-5

8.ročník: REIMER,T.: Dôstojnosť člověka, ISBN 978-80-8161-059-2

9.ročník: BOJUŽIK,V.: Zodpovednosť člověka, ISBN 978-80-8161-060-8

Etická výchova:

5.ročník: PIOVARČIOVÁ,-GOGOLOVÁ,D.: Etická výchova 5.ročník, ISBN 978-80-8120-410-4

6.ročník: GOGOLOVÁ,D.-BUGAĽOVÁ,Ľ.: Etická výchova pre 6.ročník, ISBN 978-80-8120-400-5

7.ročník:MACÁKOVÁ,H.: Etická výchova 7.roč./Pracovný zošit, ISBN 978-80-8120-378-7

8.ročník:MACÁKOVÁ,H.: Etická výchova 8.roč../Pracovný zošit, ISBN 978-80-8120-378-7

9.ročník:LESŇÁK,S.: Etická výchova 9.roč./ Pracovný zošit, ISBN 978-80-8180-166-2

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:

09/22

Exkurzia synagógy, Múzea Ľ.Felda , aktivita k Holokaustu- RR, videoprojekcia 9.roč.

Exkurzia kaštieľa Františka Rékocziho v Borši

Zapojenie do Súťaže Ústavného súdu – „Právo a spravodlivosť“ v spolupráci s PK SJaL

Účasť na DOD Ústavného súdu v Košiciach

10/22

Exkurzia Lyceálna knižnica Kežmarok

Predstavenie múzea RODOŠTO – v náväznosti na exkurziu kaštieľa v Borši / 8.ročník

12/22

Príprava Školských kôl predmetových olympiád

RR- 17. November Deň boja za demokraciu

01/23

RR – Vznik SR

04/23

Druhý ročník Olympiády ĽUDSKÝCH PRÁV / 8.ročník

Exkurzia koncentračného tábora Osvienčim a mesta Krakov

05/23

Aktivity ku Dňu mesta Košice

Tematický týždeň spoločensko – vedných predmetov –„ Som hrdý na svoje mesto“

       Exkurzia múzea Miklušovej väznice

 06/23

Exkurzia Bratislava – Viedeň dve metropoly na Dunaji

Projekty:

Týždeň spoločensko- vedných predmetov – plán 05/2022

Súťaže:

Dejepisná olympiáda, Biblická olympiáda