Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK Anglický jazyk

Vedúca PK:
Mgr. Darina Lopatníková

Členovia:

Mgr.Zuzana Dorová
PaedDr. Mária Feckaninová
Mgr.Petra Krištofová
Mgr. Svetlana Mattová
Mgr.Margaréta Mižáková
Mgr. Olga Proksová
Mgr. Mária Robová
Mgr. Eva Sláviková
Mgr. Martina Šuľová
Mgr. Lucia Vargová

Učebnice:
1.stupeň : Our Discovery Island Starter, 1,2,3
2.stupeň: Motivate!1,2,3
Cudzojazyčné časopisy Ready a Gate

Akcie, exkurzie a aktivity:
Týždeň cudzích jazykov
Týždeň zážitkového čítania
Európsky deň jazykov
Deň jablka
Deň Európy
Návšteva amerického centra v Košiciach
Beseda s anglicky hovoriacimi cudzincami
Výstavka anglických kníh
Divadelné predstavenie v AJ
Výmenný pobyt (Španielsko)

Výmenný pobyt (Taliansko)

Vydávanie anglického časopisu Cool school

Projekty:
eTwinning

Súťaže:
Olympiáda v AJ
Anglický slávik
Spelling Bee
English star

Súťaže Jazykového vzdelávania (Jazykový kvet Klasik, Lupienok, Môj slovník z reality, Filmárikovia, Ťukni)

Webové stránky:

https://www.macmillandictionary.com

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en

https://agendaweb.org

https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html

https://learnenglish.britishcouncil.org

https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=nl&selLanguage=nl

https://learningenglish.voanews.com

https://www.ted.com

https://www.audible.com

https://listenaminute.com

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests

https://elllo.org

https://www.fluentu.com/blog/english/english-grammar-exercises-online/ https://first-english.org/index.htm