Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

PK MFI

PK: matematika, fyzika, informatika

Vedúca PK: Mgr. Lucia Jurková

Členovia:

Mgr. Beáta Kirešová

RNDr. Viera Petnuchová

Mgr. Blašková Zuzana

Mgr. Veronika Ballová

Mgr. Kaňuková Blanka

Mgr. Kamila Nagyová

PaedDr. Marcela Drabantová

Mgr. Milan Švider

Ing. Jana Jakešová

Učebnice:

Matematika

5.ročník:

Kohanová I, Totkovičová M.: Pomocník z matematiky 1. a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana  2019

Žabka J., Černek P.: Matematika 1.a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana 2012

Valášková V.: Zbierka úloh 5.ročník  – OrbisPictus 2020

6.ročník:

Kohanová I, Šimová L.: Pomocník z matematiky 1. a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana  2017

Žabka J., Černek P.: Matematika 1.a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana 2010

Valášková V., Malík.: Zbierka úloh 6.ročník – OrbisPictus 2020

7.ročník:

Kohanová I, Švecová S., Totkovičová M.: Pomocník z matematiky 1. a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana  2018

Žabka J., Černek P.: Matematika 1.a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana 2012

Valášková V.: Zbierka úloh 9 – OrbisPictus 2017

8.ročník:

Kohanová I, Porkertová M.: Pomocník z matematiky 1. a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana  2020

Žabka J., Černek P.:  Matematika 1.a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana 2012

Valášková V.: Zbierka úloh 8.ročník – OrbisPictus 2020

9.ročník:

Kohanová I., Kňazeová J., Tomková E. : Pomocník z matematiky 1. a 2.časť – OrbisPictusIstopolitana  2020

Kolbaská V. : Matematika 9 ( 1. a 2.časť) –  SPN 2012

Valášková V., Malík. : Zbierka úloh 9.ročník – OrbisPictus 2020

Na krúžku Mates: Príprava na testovanie 9 – Taktik vydavateľstvo 2021

Fyzika

6.ročník – 9.ročník:    Viera Lapitková a kol. Fyzika pre 6., 7., 8. a 9. ročník ( Expol Pedagogika a Pedagogické nakladateľstvo Didaktis 2009-2012)

Pracovné zošity z fyziky sú aj tento rok v pdf formáte, požívajú ich vyučujúce fyziky na svojich hodinách.

Informatika

Vyučovanie informatiky prebieha v 5.-8.ročníku

V prípade potreby sú používané učebnice:

Salanci Ľ.: Tvorivá informatika – 1. zošit o obrázkoch, CD – SPN 2009

Kalaš I. a kol.: Tvorivá informatika – 1. zošit o prezentáciách, CD – SPN 2016  

Varga M. a Hrušecká A.: Tvorivá informatika – 1. zošit s internetom, CD – SPN 2009 

Blaho A. a Kalaš I.: Tvorivá informatika – 1. zošit z programovania, CD – SPN 2009 

Kalaš I. a Bezáková D.: Tvorivá informatika – 1. zošit o číslach a tabuľkách, CD – SPN 2009

Kalaš I. a Winczer M. :  Tvorivá informatika – 1. zošit informatika okolo nás, CD – SPN 2007

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:

MesiacDeňMiesto
September18.9. – 3.10.2022IQ Days – interaktívna výstava
21.9.2022Lego Spike Day – workshop
30. 9. 2022Noc výskumníkov
November7. – 13. 11.2022Týždeň prírodovedných predmetov
10.11. 2022Komparo 8. a 9. ročník
November – január T –Systems Slovakia – 9. ročník
Január20.1.2023Aktivita VSD Zaži energiu 9. ročník
Marec22.3.2023Testovanie 9
Apríl Testovanie z Informatiky – 8. ročník
Máj Týždeň matematiky a informatiky
17.5.2023Testovanie 5
 Komparo 6. ročník
 Finančná matematika Národná banka – 7. ročník
 Exkurzia Tricklandia/Hrebienok – 8. ročník
Máj – jún American space

Projekty:         FINQ – rozvoj finančnej kultúry

                        Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce – programovanie legorobotov

Súťaže

Matematika

Pytagoriáda

Matematická olympiáda

Lomihlav, Mamut

Maks, Klokan

Fyzika

Náboj Junior

Fyzikálna olympiáda

Informatika

iBobor

Liga robotika

Palma Junior

IQ olympiáda

Webové stránky:

kahoot.com/schools-u/ viemematiku.sk learnigapps.org viki.iedu.sk liveworksheets.com Geogebra Escape roomphet.colorado.edu viki.iedu.sk/home www.vascak.cz/ planetavedomosti.iedu.sk/ www.digiskola.sk/ interaktivita.taktik.sk/ www.youtube.com/  makecode.microbit.org ucimeshardverom.sk