Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Oznam pre rodičov – MŠVVaŠ

Vážení rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo na svojej stránke informácie o pokračovaní dištančného vzdelávania a presune termínu návratu detí do škôl a tiež informáciu o rozhodnutí ministra školstva k termínom a ďalším podmienkam k procesu prijímania žiakov na stredné školy, ktoré nájdete na: Pokračovanie dištančného vzdelávania Rozhodnutie ministra školstva

Triedne aktívy 21.1.2021

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 21.1.2021 o 16:00 pre 1.-4.ročník a o 16:30 pre ročníky 5.-9. Triedne aktívy budú prebiehať online formou cez aplikáciu ZOOM, údaje na pripojenie Vám zašlú triedni učitelia.

Návrat žiakov do škôl – január 2021

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie. Celý článok nájdete: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Vianočné prázdniny – oznam

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od …

Slávnostné otvorenie školskej jedálne v našej škole

Zase sa nám podarilo niečo veľké, užitočné, z čoho máme všetci, žiaci, učitelia aj rodičia  veľkú radosť….a netešili sme sa sami, boli tu s nami aj vzácni hostia ……. Dňa 26. novembra 2020 navštívili našu školu vzácni hostia ,pán primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Poláček, pani námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová a vedúca oddelenia školstva Mgr. Beáta …

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – zbierka pre seniorov, žijúcich v domovoch dôchodcov

Dobrý deň, zapojili sme sa v rámci ŠKD  do veľmi peknej akcie. Ide o zbierku s názvom  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Je to zbierka pre seniorov, žijúcich v domovoch dôchodcov. Veci mi môžete posielať po deťoch do 1.C , alebo po  pani vychovávateľkách do 02.12.2020 Viac sa o celej akcii môžete dočítať v tomto linku: https://www.kolkolasky.sk/skoly/ Tipy, …

Usmernenie po prázdninách 10.11.2020

Testované okresy v 2.kole (okres Prešov): Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 10.11.2020: *.pdf Netestované okresy v 2.kole (okres Košice a Košice – okolie): Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pre zákonného zástupcu od 10.11.2020: *.pdf Všetky vyhlásenia nájdete aj v sekcii Dokumenty -> Tlačivá na stiahnutie Všetky dokumenty k aktuálnym opatreniam v súvislosti s celoplošným …

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.  Školy by mali …

B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl

Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov. Viac na https://www.minedu.sk/b-groehling-vdaka-tomu-ze-sa-otestujeme-a-budeme-zodpovedni-sa-coskoro-budeme-moct-vratit-do-skol/