Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Vianočné trhy

Pozývame všetkých na naše Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 15.12. o 14:00 v priestoroch našej školy. Určite sa u nás zastavte a urobte si spoločne s nami sviatočnú náladičku.

Pomoc učiteľom aj rodičom

Pomocnú ruku podáva polícia SR, v prípade potreby sa môžete obrátiť na: OO PZ Košice Juh, Južná trieda 654, Košicetel: 0961 932 609email: ooke.juh @ minv.sk Určený policajt v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách a referent s územnou a objektovou pôsobnosťou práp. Ing. Ľubomír Vidiščák – 0961 932 618, lubomir.vidiscak @ minv.sk Ochrana …

Oblečenie s logom školy

Vážení rodičia a milí žiaci, sme radi, že v tomto školskom roku máte možnosť objednať si oblečenie s logom školy, prostredníctvom e-shopu: https://www.skolsketricko.sk/stanicna Termín na zadanie objednávky je do 31.10.2023 Kód kupónu je: STANICNA (použite pri platbe)

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, U D E Ľ U J E žiakom Základnej školy Staničná 13 v Košiciach riaditeľské voľno na deň …

Výberové konanie

Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Staničná …

Plenárna schôdza a triedne aktívy

Vážení rodičia, pozývame vás na plenárnu schôdzu 5.10.2023 (štvrtok) o 16:00 a triedne aktívy, ktoré sa budú konať v jednotlivých triedach o 16:30.

60.výročie našej školy

V tomto školskom roku oslavujeme 60 rokov od začatia výučby na našej škole. Pripravujeme rôzne aktivity, medzi prvými to bude Slávnostná akadémia, na ktorú všetkých srdečne pozývame 6.novembra. Vstupenky je možné zakúpiť na sekretariáte školy.

Triedny aktív pre rodičov budúcich prváčikov

Milí rodičia,  srdečne Vás pozývame na prvý triedny aktív rodičov/zákonných zástupcov budúcich prváčikov,  ktorý sa uskutoční dňa 30.8.2023 (v stredu) o 16.00 hod. v B  pavilóne.  Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Triedne aktívy

Pozývame všetkých rodičov na triedne aktívy, ktoré sa budú konať 6.6.2023 (utorok): pre 1. – 4.ročník o 16:15 v jednotlivých triedach pre 5. – 9.ročník od 15:30 do 17:00 – informatívne (bližšie informácie zašlú triedni učitelia)