Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úprava výšky príspevku v školských zariadeniach

Úprava výšky príspevku v školských zariadeniach

16.12.2022 nadobudlo platnosť nové všeobecne záväzné nariadenie Mesta Košice, v ktorom sú upravené výšky príspevkov nasledujúcim spôsobom:

od 1.1.2023
školský klub detí: 15€ na mesiac (§11, §12)
školská jedáleň: I.stupeň: 1,90€, II.stupeň: 2,10€ (§15, §16) + 5€ mesačný príspevok na režijné náklady (bude pripočítaný k šeku od 1.1.2023)

od 1.9.2023
jazyková škola: 80€/150€ (§8, §9)
centrum voľného času: 5€/15€ (§13,§14)

Celé znenie VZN 237 nájdete TU

Príspevky za ŠKD platné od januára 2023 sa zmenia aj v edupagi.