Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zbierka pre charitu – december 2022

Zbierka pre charitu – december 2022

Už niekoľko rokov vyhlasujeme pred Vianocami zbierku pre ľudí v núdzi. Tento rok sme vyzbierané veci odniesli do OÁZY – nádej pre nový život, Krízové centrum Košická Nová Ves a do Gréckokatolíckej eparchiálnej charity  na Zborovskej ulici.

Chcem sa v našom a aj ich mene veľmi srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli množstvom potrebných veci a takto prejavili súcit s tými, čo našu pomoc potrebujú. Je to tiež jeden zo spôsobov, akým chceme naše deti učiť vnímavosti a citlivosti k ostatným ľuďom.

Pripájam aj osobné poďakovanie od obdarovaných.

Mgr. Jana Pindrochová

Oáza – nádej pre nový život, n.o.
Valaliky

Dobrý deň,
chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za pomoc s potravinami, vďaka ktorej nakŕmime nie jedného človeka, ale celý útulok.
Veľmi si Vašu pomoc vážime a ďakujeme.

Gréckokatolícka eparchia
Košice

Dobrý deň,
týmto sa  chcem poďakovať v mene Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice všetkým žiakom, učiteľom a rodičom Vašej základnej školy za zbierku šatstva, ktorá bola dovezená na našu výdajňu na Zborovskej ulici. Šatstvo bude rozdané ukrajinským odídencom žijúcim v Košiciach. Na našej facebookej stránke môžete vidieť našu prácu a úsilie. Ďakujeme.

Arcidiecézna charita
Košice

„Nezáleží na tom, koľko toho vlastníme, ale na tom, či z toho čo máme dokážeme rozdávať.“

POĎAKOVANIE

ZŠ. Staničnej 13 v Košiciach

        Dovoľte, nám v mene našich malých klientov a ich rodičov, ktorí sú ubytovaní v Krízovom centre na Poľnej ulici v Košickej Novej Vsi, týmto poďakovať žiakom, rodičom a pedagogickému zboru za dary vo forme ošatenia, hračiek a kníh. Zároveň ďakujeme za dlhodobú spoluprácu, každoročnú pomoc a veríme, že naša spolupráca bude pretrvávať aj naďalej.

…ĎAKUJEME…

                                       Klienti a kolektív pracovníkov Krízového centra Vám