Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v Okresných kolách matematických súťaží

Úspechy v Okresných kolách matematických súťaží

Matematická olympiáda

Ešte koncom januára sa naši piataci a deviataci zúčastnili Okresného kola Matematickej olympiády. Nelka Durilová z 5.A si tak odniesla rovno krásne 2. miesto.

Deviataci Richard Tajblik, Samuel Šedovič a Dárius Domonkoš z 9.B boli úspešnými riešiteľmi v ich kategórii a všetci postúpili aj na krajské kolo, kde úspešným sa stal Samuel Šedovič.

V stredu hneď po Veľkej noci prebehlo OK pre ďalšie ročníky.

Na zdieľanom 2.-3. mieste sa umiestnili naši šiestaci Daniel Poliačik zo 6.ANikola Jurková zo 6.C triedy.

Zo siedmakov boli úspešní: Peter Varga (7.A), Lukáš Kozlay (7.B) a František Gábor (7.A).

A z ôsmakov sa stali úspešnými: Oliver Antal (8.C) a Richard Sokol (8.B).

Pytagoriáda

O týždeň neskôr 9. a 10. apríla sa konalo Okresné kolo Pytagoriády:

Tretiak Martin Jozef Frák z 3.D vyhral úžasné 1. miesto. Úspešnými tretiakmi boli aj Leo Zubák (3.B), Hana Kohl a Michal Palocsányi (obaja 3.D).

Zo štvrtákov sa Barborka Karoľová zo 4.B umiestnila na krásnom 2. mieste a úspešný bol aj Ján Kolesár (4.D).

Aj v tejto súťaži si opäť 2. miesto vybojovala Nikola Jurková zo 6.C a úspešné boli aj dievčatá Diana Ivanová  (6.A) a Zoja Kušnírová (6.D).

Zo siedmakov si tento rok obhájil 1. miesto Peter Varga zo 7.A.

Medzi ôsmakmi boli úspešní Branko Šoltés, Stela Vincejová a Rebeka Rusková (všetci 8.B).

Všetkým spomenutým žiakom srdečne blahoželáme, tešíme sa, že ich matematika baví a prajeme im ešte veľa pekných umiestení aj naďalej.

Mgr. Lucia Jurková