Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Eko divadielko

Eko divadielko

Mesiac lesov a Dňa Zeme je vždy výnimočný. Aj my v školskom klube detí sme si to tento rok pripomenuli zaujímavou besedou s pani spisovateľkou a Eko aktivistkou Zuzanou Vavrovou Nemčkovou, ktorá nám predstavila súhrn pravidiel správnej separácie odpadu v domácnostiach, ochrany prírody a zahrala nám mini Eko divadielko podľa jej vydanej knihy s názvom: KTO JE SMEŤKO?

     Deťom sa „zelená“  aktivita veľmi páčila a opäť sme si zopakovali, že udržiavať okolie čisté a bez odpadkov je na každom z nás.