Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž, čo vieš – prehliadka talentov v ŠKD

Ukáž, čo vieš – prehliadka talentov v ŠKD

Kultúra je dôležitou súčasťou našej spoločnosti, prejavuje sa estetickým cítením, radosťou z hudby a pohybu, pekného výtvarného diela, tanečnými kreáciami, umeleckým prednesom a pod. Človek s estetickým cítením je vždy obohatením  a prínosom pre svoje okolie.
Náš školský klub detí sa o to tiež snaží a vychováva deti v tomto duchu,  a preto sme aj tento rok pripravili túto obľúbenú akciu.
,,Ukáž, čo vieš“ – dáva možnosť deťom prezentovať  sa v rôznych oblastiach. a tak posilniť ich sebavedomie, vystupovanie pred publikom a aj sebadôveru vo vlastné umelecké schopnosti.
Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD