Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

ŠvP 6.A, 6.C

ŠvP 6.A, 6.C

Žiaci 6.A a 6.C triedy sa v dňoch 20.5. až 24.5. zúčastnili školy v prírode na Sninských rybníkoch v hoteli Kamei. Mali sme možnosť okúsiť krásy prírody v Poloninách prostredníctvom jazdy na Hámorskej mašinke Máša či bohatú históriu ťažby železnej rudy v Zemplínskych Hámroch v priestoroch Baníckeho múzea.

Hodiny biológie sme si sprítomnili na Ranči pod Sninským kameňom, kde mali žiaci možnosť zajazdiť si na koňoch lesnou cestičkou či v priamom prenose vidieť ako krásne a jednoducho dokáže človek s koňom komunikovať.

Počas nepriaznivého počasia sme sa v hotelovom bazéne preniesli na hodiny telesnej výchovy a v rámci hľadania pokladu sme si overili naše schopnosti v oblasti čitateľskej gramotnosti, logického myslenia či spolupráce.

Tento krásny a naplnený týždeň sme ukončili návštevou dediny Topoľa a dreveného kostolíka sv. Michala archanjela a v remeselnom centre sme si vyskúšali výrobu tradičných slovenských produktov, upiekli sme si vlastný chlebík a vyrobili vlastnú keramiku.

Cestou späť sme si v autobuse premietali všetky nadobudnuté spomienky a hoci unavení, ale s radosťou a veľkou vďakou, sme sa vrátili späť do Košíc. A čo ďalej? V pondelok späť do školských lavíc! J

Mgr. Sabolová, Mgr. Čechová a PhDr. Auer Sapolová