Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Súťaž Prvej pomoci

Súťaž Prvej pomoci

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto v spolupráci s Gymnáziom Alejová 1 v Košiciach, v stredu 29. mája 2024 usporiadal celomestskú súťaž prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov.

Poslaním súťaže je overenie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci, ktorá rozvíja tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov.

Súťažilo sa v 2 kategóriách: Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. stupňa.

Za I. stupeň nás reprezentovali žiačky zo IV.C triedy: Laura Pačutová, Lenka Špaldonová, Katarína Feňová, Júlia Ondrejčáková a Michaela Tirpáková.

Dievčatá sa súťaže mladých zdravotníkov zúčastnili prvý krát a obsadili krásne 5. miesto.

Za II. stupeň nás reprezentovali: Romana Rašiová IX.C, Filip Sedrik Ďurech VIII.A, Sára Šuchaňová a Stela Vincejová VIII.B a Nina Kaniová a Tamara Henellová VII.C.

V tejto náročnej súťaži sa hliadka II. stupňa umiestnila na krásnom 3. mieste.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a spolu s nimi si vychutnávame pocit víťazstva z dobre vykonanej práce. 

RNDr. Andrea Sedláková a Mgr. Jana Pindrochová