Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Poloniny – odmena za prácu

Poloniny – odmena za prácu

Jasné hviezdy, tmavá obloha, neporušená príroda,  nádherné scenérie či zubor hrivnatý. Aj tak môžeme opísať  Národný park Poloniny.

Tento týždeň  ho navštívili aj naše deti, pre ktoré sa zorganizoval výlet ako odmena za ich úsilie, prácu a popredné umiestnenia v rôznych súťažiach počas celého roka.

V rámci výletu otvorili dvere Polonín a nazreli do zaujímavých miest predstavujúce prírodné, historické a kultúrne osobitosti národného parku. Navštívili obec Ulič, ktorá je srdcom Polonín s nádhernou prehliadkou zmenšených kostolíkov či edukačnými aktivitami, ktoré si pre nich pripravila pani sprievodkyňa. Súčasťou programu bola aj obec Nová Sedlica, vyhliadka nad vodárenskou nádržou Starina, návšteva Astronomického observatória v Kolonici či nefalšovaný edukačný program v Topoli, ktorý ponúka ukážku tradičných remesiel na gazdovskom dvore od mlátenia obilia, mletia zrna až po upečenie voňavého chleba v hlinenej peci.

Výlet sme si so všetkou parádou užili avytvorili silné spoločenstvo tzv. ,,sninských gangov“. Za túto jedinečnú akciu ďakujeme našej pani riaditeľke a RRŠ, vďaka ktorým sme sa ho zúčastnili.

p. uč. Olexová