Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pohyb nás baví

Pohyb nás baví

Deti  tretích ročníkov v ŠKD si spríjemnili posledný týždeň v školskom roku zábavným popoludním s názvom „ Pohyb nás baví“. Vyskúšali si rôzne hudobno – pohybové hry, súťaže a tance. Prekvapením pre deti bolo vystúpenie ich spolužiakov, ktorí nám predviedli kúsok svojho talentu.

Mgr. Iveta Hlebová, vychovávateľka ŠKD