Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia do firmy AT ABOV Rozhanovce

Exkurzia do firmy AT ABOV Rozhanovce

Dňa 25.06.2024 sa žiaci 7.C triedy navštívili priestory firmy AT ABOV, spol. s r.o. v Rozhanovciach, kde si žiaci overili a doplnili svoje teoretické vedomosti o poľnohospodárskej výrobe na Slovenku. Hneď na úvod sa nám dostalo vrelé privítanie Ing. Mareka Pethóa, taktiež p. Valérie Pethóovej a Janky Hennelovej, ktoré nás prekvapili občerstvením a pitným režimom.

Žiaci sa podrobne dozvedeli o tom, ako prebieha poľnohospodársky rok, o tom, že spoločnosť v Rozhanovciach vznikla v roku 2026  a je dcérskou spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o. . Zameriava sa na pestovanie obilia, kukurice, repky a sóje, taktiež chová hovädzí dobytok  a to všetko na viac ako 1 772 ha pôdy.  Spoločnosť AT ABOV je výrobcom bioplynu, ktorý využíva na výrobu a distribúciu elektrickej energie, taktiež  je členom siete FARMFOODS.

Na záver si mohli žiaci overiť svoje novozískané poznatky v kvíze KAHOOT, najlepší traja boli odmenení.

Za našich žiakov aj za seba vyslovujem všetkým zamestnancom, ktorí nám venovali svoj vzácny čas a energiu, poďakovanie za pozvanie, ústretovosť a trpezlivosť. Zároveň prajeme spoločnosti, aby sa im darilo a počasie „prialo“…

RNDr. Viera Petnuchová