Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Zahrajme si divadielko v ŠKD

Detská tvorivosť patrí k dôležitým predpokladom zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa, preto je potrebné ju podporovať a rozvíjať.     Umelecká akcia nášho školského klubu detí s názvom – Zahrajme si divadielko – slúži tomuto účelu. Deti hrali hry a scénky zamerané na vcítenie sa do danej role, a tak si precvičovali mäkké zručnosti a empatiu a nakoniec vymysleli bábkové …

Biologická olympiáda OK

Viete čo je grafit, siderit, aragonit, andezit? Viete ako vyzerajú a kde sa vyskytujú? Náš žiak Oliver Tóth zo 6.D triedy to ovláda a dňa 11.4.2024 sa zúčastnil okresného kola biologickej olympiády v kategórií geológia. Tá pozostávala z testu, poznávania hornín a minerálov a prezentácií vlastnej práce – zbierky minerálov a zdokumentovania geologického odkryvu podľa vlastného výberu. V ťažkej konkurencií sa Oliver umiestnil …

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 9.4.2024 sa naši žiaci zo 6. – 9. ročníka zúčastnili prvýkrát krajského kola v Olympijskom odznaku všestrannosti.  Žiaci súťažili v prekážkovom behu, skoku do diaľky z miesta, člnkovom behu 10x5m, ľah-sedu za 30s a preskoku cez švihadlo znožmo za 1 minútu. Obsadili sme výborné 5. miesto zo 40 základných škôl v Košickom kraji. Vieme, v čom sa máme zlepšiť a o rok …

Jazykový kvet 2024

„Jazykový kvet“ je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl. V tomto školskom roku mnohí žiaci mali možnosť ukázať svoje jazykové zručnosti a zapojiť sa do súťaže Jazykový …

Biologická olympiáda

Dňa 13.02.2024 sa v priestoroch CVČ Domino uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C. V teoreticko-praktickej časti nás reprezentovali Richard Sokol (8.B) a Hugo Petriľák (8.C). Obaja žiaci boli úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti našu školu zastupovali Gréta Haňová a Filip Sedrik Ďurech, obaja žiaci 8.A triedy. Grétka obsadila so svojou prácou na tému Výskyt Bobra vodného (Castor fiber) na …

Grand Prix v šachu

S nástupom školského roka 2023/2024 sa začala aj nová šachová sezóna. Žiaci našej školy- Antonij Stulkivskyi, Lukáš Paulo, Tomáš Gajdoš a Peter Varga sa zapojili do XXI. ročníka košickej žiackej ligy v šachu v rámci Grand Prix mládeže jednotlivcov. Chlapci súťažili v piatich turnajoch od 21.10.2023 do 23.03.2024. Peter Varga, žiak 7.A triedy vo svojej kategórii CH 14 …

BeeBot v 1.D

Nie je nič lepšie ako získať praktické vedomosti, ktoré sa deťom v budúcnosti zídu. Hoci sú poznatky zo slovenského jazyka či prvouky dôležité, praktické IT zručnosti sa stávajú súčasťou základnej gramotnosti a môžu im pomôcť v budúcej kariére. Preto sme sa v 1.D so zábavou pustili prebádať základy programovania pomocou včielky BEE BOT. Zvládli sme to …

Úspech na celoslovenskom kole!

S hrdosťou a radosťou oznamujeme, že naša žiačka Anna Amalia Puchalová zo VII.A triedy dosiahla mimoriadny úspech na celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste! Súťaž prebiehala v štyroch kolách, pričom Lia dominovala už od samého začiatku. V školskom, okresnom a v krajskom kole obsadila 1. miesto, čím si …

Piataci v Americkom centre

V priebehu marca boli naši piataci z V.A, V.B a V. C na exkurzii v Americkom centre, ktoré sa nachádza v priestoroch Vedeckej knižnice na Hlavnej ulici.  Prezreli si priestory historickej knižnice a vypočuli si zaujímavé informácie ohľadom fungovania knižnice a čo všetko tam môžu nájsť a robiť.  Pani Martina, ktorá nás sprevádzala celým programom,  si pre deti  pripravila rôzne aktivity v anglickom …

Predajná výstava anglických kníh

Marec mesiac knihy sme ukončili obľúbenou akciou spojenou s čítaním. Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami 26.3.2024 sa u nás opäť uskutočnila predajná výstava anglických kníh vydavateľstva USBORNE. Každý, kto mal chuť, si mohol prelistovať, začítať sa a kúpiť si nejakú anglickú knihu. V ponuke toho bolo naozaj dosť pre všetky vekové kategórie ponúkajúce aj rôznu úroveň angličtiny. Ak …