Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Beseda s policajtkou – trestnoprávna zodpovednosť

Dňa 25.10.2022 našu školu navštívila pani policajtka kpt. Mgr. Denisa Babiarová. Všetci žiaci 9. ročníka mali možnosť zúčastniť sa besedy s pani policajtkou na tému trestnoprávna zodpovednosť detí a mladistvých. V rámci tejto preventívnej besedy sa žiaci okrem iného dozvedeli aj to aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, od akého veku sú trestnoprávne zodpovední a tiež aké následky …

Minimaratón v ŠKD

Po Medzinárodnom maratóne mieru  v Košiciach, sa každoročne venujeme celý týždeň Minimaratónu v našom školskom klube detí. Vedieme diskusie s deťmi o zážitkoch z MMM. Vyrábame plagáty, pracovné listy, medaile a keďže nie sme o nič horší ako maratónci,  každý kto mal chuť a náladu, mohol so svojimi spolužiakmi odbehnúť vlastný MARATÓN. Všetkým bežcom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník. Romana …

Pasovanie prvákov

Stať sa prvákom je veľká vec. Úlohou prváčikov bolo ukázať čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili.Mušketierky pre ne pripravili zaujímavé úlohy – strihanie, skladanie papierovej loďky, viazanie šnúrok,hudobno- pohybové cvičenia, či rozlúštenie popletených rozprávok. Deťom sa podarilo splniť každú úlohu, čo znamenalo, že ich mušketierka mohla po zložení sľubu  slávnostne pasovať. …

Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sme sa zapojili do obľúbeného projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti – Záložka do knihy spája školy. Pre deti zo Základnej školy s materskou školou s Oravského Veselého sme vyrobili veľa krásnych záložiek. Ich koordinátorka projektu nám poslala aj list, v ktorom predstavuje ich školu: Milá p. učiteľka a milí košickí žiaci! V rámci projektu Záložka spája školy nás Slovenská …

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

13.10.2022 sa 7 najlepších žiačok 9. ročníkov našej školy zúčastnilo 1. kola OSJL, testu, ktorý preveril ich vedomosti z jazykovej a literárnej oblasti. Ďalšie kolo pozostávalo z ústnej a praktickej časti v podobe transformácie textu, štylizácie a prednesu. To sa konalo nasledujúci štvrtok, 20.10.2022. Po ukončení tejto časti sa premiešalo poradie víťaziek a zo siedmich …

Erasmus+ projekt KA229 „STEAM“ prichádza do cieľa

Projekt Erasmus+ „STEAM: Surfing The European Artistic Monuments“ pripomína Európanom Rok kultúrneho dedičstva a jeho slogan „Naše dedičstvo: kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou“. Na základe kultúrneho dedičstva UNESCO šiestich zapojených európskych partnerských krajín, cez aktivity plánované pre tento projekt sme našim študentom ponúkli možnosť dozvedieť sa viac o miestnej, regionálnej, národnej a európskej histórii, …

Záverečná konferencia projektu SKHU IT EDUCATION

Dňa 11.10.2022 sme sa s našou pani riaditeľkou PaeDr. Evou Pillárovou a žiakom 9.D triedy Kristiánom Póšom zúčastnili záverečnej konferencie projektu SKHU IT EDUCATION.   Projekt sa zameriaval na mládež, ktorá je našou budúcnosťou. Cieľom projektu, ktorý implementovalo EZÚS Via Carpatia s r.o. v spolupráci s mestom Košice a maďarským partnerom Infoklaszter bolo prepájať školy s IT zamestnávateľmi …

Týždeň hier a zábavy

Týždeň hier a zábavy na hodinách anglického jazyka pokračoval v 3. – 4.ročníku a na druhom stupni. Žiaci sa na chvíľu stali autormi a ilustrátormi vlastných príbehov v podobe komiksov. Do svojich krátkych „umeleckých diel“ vniesli vtip, napätie, emóciu a zároveň dali svojim príbehom dej, v ktorom superhrdinovia, zvieratká, reálne i vymyslené postavy vystupujú v ilustrovaných pásoch v kombinácii s anglickým textom v bublinách. Deťom sa …

Úspech v súťaži Ústavného súdu SR

Každoročne sa naša škola zapája do literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tento rok bola téma: „Právo a spravodlivosť – predpoklady fungujúcej spoločnosti“ a výtvarná na tému: „Sen o spravodlivosti“. Naša žiačka Gréta Haňová zo 7.A triedy sa so svojou literárnou prácou umiestnila na 2. mieste a bola si prevziať vecné ceny. Grétke srdečne blahoželáme …

Splň si svoj sen

Každá mladá žena by sa mala slobodne rozhodnúť, čo chce v živote  robiť. Jediným limitom jej snov by mal byť rozsah  jej vlastného úsilia… takto privítala naša byvalá žiačka Miriama Hučková, toho času výkonná riaditeľka košickej divízie IT Valley naše deviatačky na svojej prezentácii v  pondelok 3. októbra 2022. Dievčatá so záujmom počúvali ako sa postupne …