Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Kubo Edu 4.A

Tento školský rok trieda 4.A začala využívať jedinečnú modernú vzdelávaciu pomôcku – školskú digitálnu knižnicu KUBO EDU. Je to najväčšia a najbezpečnejšia slovenská e-knižnica pre deti. Obsahuje viac ako 1000 detských kníh v slovenčine a angličtine: klasické a moderné rozprávky, slovenské a svetové novinky, básničky aj encyklopédie. Je užívateľsky jednoduchá a uľahčila deťom prístup ku …

Výroba tepla v roku 2050 na ZŠ Staničná v Košiciach

MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) verí, že technické smery majú zmysel a zabezpečia žiakom stabilnú budúcnosť. V školskom roku 2022/2023 vyhlásila MHTH pre žiakov základných škôl vzdelávaciu súťaž v 1. ročníku programu Skúsenosť vs Mladosť s témou  „Výroba tepla v roku 2050“ . Budú si žiaci vedieť predstaviť ako bude vyzerať spoločnosť v roku 2050?  Preto témou vzdelávacej súťaže …

LitPark 3.D

Rozvoj čitateľskej gramotnosti a pozitívny vzťah žiakov ku knihám sme dňa 19.06.2023 podporili návštevou knižnice Litpark. Žiaci sa na dnešný deň veľmi tešili a ani netušili, že sa z nich stanú malí detektívi. Bol to deň plný záhad, pátrania a riešenia zaujímavých úloh, ktoré si pre nich pripravili zamestnanci knižnice Litpark. Čakali na nich dobrodružstvá, …

Vyrábali sme šperky

Vážená p. Toth, týmto listom by som chcela vyjadriť obdiv Vašej tvorbe ako celku, s myšlienkou zapojiť krásu slovenského ľudového umenia, pretaveného do modernej umeleckej tvorby šperku, ktorý nesie v sebe históriu  a tradíciu slovenského národa. Vaše šperky sú stelesnením krásy, ľudovej kultúry a úcty k našim predkom.                                Keďže sama som veľkým obdivovateľom Vašej tvorby, predovšetkým myšlienky, ktorá je …

JBL JUMP FEST 2023

V stredu 7. júna 2023 sa na Alžbetinej ulici uskutočnil ďalší ročník atletického podujatia s názvom JBL JUMP FEST. Našu školu reprezentovala štvorica žiakov a to : Nina Kováčová, Barbora Šauličová, Adam Varša a Jakub Matúš. Všetci súťažili v oboch disciplínach, v behu na 60 m a v skoku do diaľky. Barborka si vyskákala krásne …

Dopravná výchova, 1.A

Prváci s netrpezlivosťou čakali deň, kedy sa už konečne pôjdu bicyklovať na dopravné ihrisko. V utorok 13.6. bolo síce poriadne veterno, ale nikomu to nezobralo z dobrej nálady. Po príchode do Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici sa žiaci najprv oboznámili s dopravnými predpismi a dopravnými značkami. Potom si už konečne mohli ísť požičať bicykle, či …

Spolupráca s vydavateľstvom Pantha Rhei

V tomto školskom roku sme sa zapojili do zaujímavej výzvy v spolupráci s vydavateľstvom Pantha Rhei. Žiaci 5. – 8. ročníka písali recenzie na nimi prečítané knihy, ktoré sú zároveň v databáze vydavateľstva Pantha Rhei a vydavateľstvo ich za ich tvorivú iniciatívu každý mesiac odmeňovalo krásnymi knihami v hodnote 100 eur. Šťastnými vyžrebovanými sme sa stali aj my, a tak sa už …

Deň ruského jazyka

Dňa 6.6.2023 sa v priestoroch CVČ Domino uskutočnilo dopoludnie s ruským jazykom pri príležitosti spomienky narodenia azda najslávnejšieho ruského básnika a milovníka ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina.Tvorivé dopoludnie s ruským jazykom si mali možnosť vychutnať žiaci 6.A a 6.C triedy v doprovode p. učiteľky Sabolovej. Naši žiaci si zatancovali, naučili sa nové piesne a sami aj vystúpili pred detským publikom s básňami o rôznych …

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty udelená pedagógom ZŠ Staničná

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika sa konalo výročné stretnutie zamestnancov a absolventov PF dňa 27. mája 2023 v Dome umenia v Košiciach. V rámci oficiálnej časti programu udelil dekan fakulty dvadsiatim absolventom cenu PRAEMIUM ALUMNI 2023 a deväťnástim absolventom Ďakovný list dekana Cena sa udeľuje absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ …

„Ukáž čo vieš“

,,Ukáž, čo vieš“ je úspešná akcia ŠKD, v ktorej môžu deti ukázať svoje schopnosti v rôznych oblastiach.Zároveň ich vedieme k estetickému cíteniu a aktívnemu vnímaniu krásy hudby, či pohybu.Vych. Erika Nagyová