Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prvá pomoc v ŠKD

Prvá pomoc v ŠKD

V stredu, 12.6.2024, sme sa v školskom klube detí venovali prvej pomoci. Pre deti z ostatných oddelení sme si pripravili stanovište, kde sme prakticky preberali prvú pomoc pri poranení, šoku, popálení, epilepsii a aj KPR.
S prípravou, realizáciou a praktickou ukážkou nám pomáhali dievčatá z XIII. oddelenia ŠKD, ktoré sa zúčastnili súťaže organizovanej Červeným krížom, bola to celomestská súťaž prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov.
Mgr. Jana Pindrochová, vychovávateľka ŠKD