Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Naši deviataci sa rozlúčili so školou

Naši deviataci sa rozlúčili so školou

V pondelok 24. júna 2024 sa v priestoroch Domu umenia v Košiciach konala rozlúčková slávnosť tried IX.B a IX.C Základnej školy Staničná 13. Bola to udalosť plná emócií, zábavy a spomienok na deväť úžasných rokov strávených v školských laviciach.

Slávnosť sa začala slávnostným príhovorom žiačky Sandry Feckaninovej, ktorá s hrdosťou zhodnotila školské roky a poďakovala sa učiteľom a rodičom za ich podporu. Po nej nasledoval príhovor pani riaditeľky PaedDr. Evy Pillárovej, ktorá ocenila usilovnosť a talent deviatakov a popriala im veľa šťastia v ďalšom štúdiu a živote. Svoje dojemné slová k žiakom pridala aj zástupkyňa rodičov pani Očvárová, ktorá im popriala všetko len to najlepšie do budúcnosti.

Program slávnosti bol pestrý a plný prekvapení. Deviataci si pripravili tanec, film, zábavný kvíz a pieseň. Zvlášť dojemné bolo spoločné tancovanie deviatakov s ich učiteľkami a učiteľmi.

Vrcholom večera bolo krájanie torty. Všetci si priali všetko dobré do budúcnosti a sľúbili si, že na toto výnimočné stretnutie nikdy nezabudnú.

Po oficiálnej časti slávnosti sa roztancovala diskotéka, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín. Deviataci si spolu s učiteľmi užívali hudbu, tanec a zábavu a oslávili tak svoj úspešný krok do dospelosti.

Slávnosť bola skvelou príležitosťou pre deviatakov, aby sa so všetkými rozlúčili, poďakovali sa za krásne roky strávené na škole a odštartovali novú etapu svojho života plnú energie a smiechu.