Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž, čo vieš!

Ukáž, čo vieš!

Deti z nášho XII. oddelenia ŠKD sa zúčastnili celomestského kola súťaže s názvom „UKÁŽ ČO VIEŠ!“, organizovanej CVČ. Súťaž mala dve časti. Prvé kolo sa venovalo spoznávaniu živočíchov žijúcich v lese, druhé kolo zase živej a neživej prírode. V teoretickej časti naše deti prezentovali nadobudnuté vedomosti, zatiaľ čo v praktickej časti ukázali svoje manuálne zručnosti pri tvorbe obrazu živej a neživej prírody. S nadšením sme využívali každú voľnú chvíľu na prípravu. Najlepšie sa nám učilo v našom krásnom školskom parku, kde sme priamo videli, cítili a vnímali čaro prírody. Srdečne ďakujeme našim deťom z ŠKD za reprezentáciu našej školy a gratulujeme im ku krásnemu tretiemu miestu.

Romana Borošová, vychovávateľka ŠKD