Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hodina v 4.A

Hodina v 4.A

Žiaci 4.A triedy si dnes na hodine prírodovedy vyskúšali overiť vedomosti zábavnou formou a to pomocou aplikácie Jamboard a Kahoot. Práca sa im natoľko páčila, že si úlohy preskúšali ešte niekoľkokrát. Tešili sa z úspechu, a zistili, že aj učenie môže byť zábava.

Jindřiška Štedlová