Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hudobný koncert

Hudobný koncert

Krásne a milé prekvapenie si pripravili žiaci 2. stupňa pre žiakov 1. stupňa. Dňa 17.4.2024 pozvali šikovní mladí muzikanti našich malých žiakov na koncert. Vystúpili na ňom hudobníci, ktorí hrali na klavír, gitaru, husle, priečnu flautu, koncert spestrili speváčky i tanečníčka. Krásne melódie skladieb vážnej hudby, i chytľavejšie z muzikálov, či populárnej hudby nám ešte dlho zneli v ušiach.

Menovite ďakujeme žiakom: Zuzke Capekovej, Soni Kobyľanovej, Tamare Fialovej, Jurajovi Bérešovi, Grétke Gerthofferovej zo 6.C triedy, Lii Puchalovej zo 7.A, Marekovi Domarackému a Mathiasovi Sučíkovi zo 6.A, Samante Frankovej zo 6.D triedy, Hane Majorošovej z 9.C triedy a Martinovi Vaľovi z 8.C triedy. Nesmieme zabudnúť ani na moderátorky Sandru Feckaninovú a Lauru Bačovú. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Jakešovej a pani učiteľke Sarnovskej, ktoré tento koncert so žiakmi pripravili.

J. Briškárová