Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein PLUS.

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein PLUS.

Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere – hovorí citát  anglického jazykovedca Franka Smitha…takéto pomyselné dvere sme otvorili počas návštevy p. Kyry Grewe, nemeckej lektorky, z Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach. V pondelok 15. apríla nás p. lektorka poctila svojou návštevou, aby našim žiakom 4. a 7. ročníka porozprávala krásnou spisovnou nemčinou o svojej domovine – Nemecku, o svojom rodnom meste – Brémy, o gurmánskych tradičných špecialitách, o zaujímavostiach, o sebe, prosto o všetkom nemeckom….

Žiaci ju záujmom počúvali a  zároveň zasypali zvedavými otázkami o tom, prečo je p.lektorka práve na Slovensku, ako dlho, či sa jej tu páči a tak..? Dve vyučovacie hodiny ubehli veľmi rýchlo, ale pocit „otvorených dverí“ z toho, čo sme  sa naučili, čo sme sa dozvedeli, čo sme získali, v nás  bude ešte dlho pretrvávať….

Chceme sa poďakovať p. Grewe a vysloviť želanie, že sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Mgr. Meltzerová