Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Naši ôsmaci v Španielsku

Naši ôsmaci v Španielsku

Naši dvaja ôsmaci – Dominika Buľková (8.A) a Richard Sokol (8B) vycestovali 9.4.2024 v rámci výmenného pobytu na dvojmesačnú mobilitu do partnerskej školy Escolapias Sotillo v španielskom meste Logroño. 

Cieľom tohto programu je umožniť našim žiakom spoznať kultúru, históriu, životný štýl a vzdelávací systém inej európskej krajiny, overiť si jazykové zručnosti v reálnych životných situáciách a zároveň nadviazať medzinárodné priateľstvá.

Pani riaditeľka PaedDr.Eva Pillárová sa s našimi žiakmi pred odchodom rozlúčila, popriala im úspešný pobyt a množstvo zážitkov. 

Good luck! * ¡Buena suerte! *