Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Športový deň rovesníkov

Športový deň rovesníkov

V piatok 31.5.2024 sa deti z nášho školského klubu zúčastnili akcie „Športový deň rovesníkov“. Počasie bolo vhodné na aktivity vonku, ale my sme sa rozhodli zašportovať si aj v našej peknej telocvični. Plnili sme rôzne úlohy, ako napríklad prenášanie vajíčka na lyžici cez lavičku, prechádzanie vyznačenej trasy, počas ktorej sme museli balón udržať vo vzduchu a nedotýkať sa ho rukami a podobne. Najväčším lákadlom bolo skákanie na maxi penovej žinenke. Všetky disciplíny sme plnili v zmiešaných družstvách. Staršie, ale aj mladšie deti sprevádzali rovesníci z V. oddelenia ŠKD z 2.A triedy, ktorí okrem objasnenia pravidiel, boli nápomocní pri všetkých stanovištiach. Táto celoklubová športová akcia bola zároveň preventívnou aktivitou eliminácie sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

PhDr. Jana Auer Sapolová, vychovávateľka ŠKD