Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zahrajme si divadielko v ŠKD

Zahrajme si divadielko v ŠKD

Detská tvorivosť patrí k dôležitým predpokladom zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa, preto je potrebné ju podporovať a rozvíjať.
     Umelecká akcia nášho školského klubu detí s názvom – Zahrajme si divadielko – slúži tomuto účelu. Deti hrali hry a scénky zamerané na vcítenie sa do danej role, a tak si precvičovali mäkké zručnosti a empatiu a nakoniec vymysleli bábkové divadielko, ktoré  predviedli ostatným deťom. Takéto tvorivé aktivity sú v školskom prostredí veľmi žiadané.

Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD