Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Biologická olympiáda OK

Biologická olympiáda OK

Viete čo je grafit, siderit, aragonit, andezit? Viete ako vyzerajú a kde sa vyskytujú?

Náš žiak Oliver Tóth zo 6.D triedy to ovláda a dňa 11.4.2024 sa zúčastnil okresného kola biologickej olympiády v kategórií geológia. Tá pozostávala z testu, poznávania hornín a minerálov a prezentácií vlastnej práce – zbierky minerálov a zdokumentovania geologického odkryvu podľa vlastného výberu.

V ťažkej konkurencií sa Oliver umiestnil na 3. mieste. Touto cestou mu gratulujeme za krásne umiestnenie a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.