Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympijský odznak všestrannosti

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 9.4.2024 sa naši žiaci zo 6. – 9. ročníka zúčastnili prvýkrát krajského kola v Olympijskom odznaku všestrannosti.  Žiaci súťažili v prekážkovom behu, skoku do diaľky z miesta, člnkovom behu 10x5m, ľah-sedu za 30s a preskoku cez švihadlo znožmo za 1 minútu.

Obsadili sme výborné 5. miesto zo 40 základných škôl v Košickom kraji. Vieme, v čom sa máme zlepšiť a o rok to skúsime znovu.

Ďakujeme všetkým žiakom za skvelú reprezentáciu školy.

Mgr. Martina Kuchárová

Mgr. Ján Martinko