Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jazykový kvet 2024

Jazykový kvet 2024

„Jazykový kvet“ je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl.

V tomto školskom roku mnohí žiaci mali možnosť ukázať svoje jazykové zručnosti a zapojiť sa do súťaže Jazykový kvet. Táto súťaž ponúkla možnosť rozvíjať  talent v anglickom jazyku v mnohých smeroch, či už zapojením sa do Flimárika, Poviedkovej súťaže Ťukni, Lupienka, alebo dvojjazyčného slovníka.

Väščina súťaží už pozná svojich víťazov.

V súťaži Filmárik získali 1.miesto v celoslovenskom finále žiačky 9.C triedy s filmom The symbol Awakens. Blahoželáme týmto žiačkám: Sandra Feckaninová, Romana Rašiová, ako aj  bývalým žiakom: Natália Nemčíková a Jakub Broniš. Stali sa Jednoznačným “machrom”, ktorí svojim filmíkom naplnili atribúty filmu vrátane dobrej jazykovej úrovne.

2.miesto vo finálovom kole obsadili žiačky zo 6.A triedy s filmom Murder for money. Na tomto krásnom filme majú zásluhy žiačky: Diana Ivanová, Ema Pachotová, Karin Vegso, a Sophie de Clercq. Ku krásnemu umiestneniu dievčatám srdečne blahoželáme.

3.miesto na celoskovenskom finále získali žiaci 6.A,B,C,D triedy s filmom Psycho Class. Blahoželáme týmto žiakom: Tamara Potošňáková, Olívia Bronišová, Emily Nyárhidy, Vanda Hodinová, Liana Košťanská, Megan Miklerová, Patrícia Karajošová, Sofia Ondrejčáková, Marek Domaracký, Samuel Nikolla Siklenka, Michal Török, Mathias, Denis Sučík. Dobré nápady a spolupráca sa ukázali aj v tomto filmíku.

Staničná teda obsadila všetky tri popredné miesta v celoštátnom finále. Obrovský úspech! Čo poviete?

V kategórii Monofilm máme taktiež úžasné výsledky. Anna Amalia Puchalová zo 7.A obsadila krásne 2.miesto na celoslovenskom finále. Natočila úspešný film s jedným hercom – krásna myšlienka a profesionálne spracovanie jej priniesli úspech.

V súťaži Ťukni bolo úlohou súťažiacich napísať poviedku v anglickom jazyku. Veľký talent v tejto oblasti ukázala Ella Štelbacká z 8.A triedy. Jej poviedka z názvom Faded Flowers bola úžasná a porote Jazykového kvetu sa páčila natoľko, že ju ocenili 2. miestom v celoslovenskom finálovom kole. Srdečne blahoželáme.

PaedDr. Mária Feckaninová