Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Dňa 13.02.2024 sa v priestoroch CVČ Domino uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C. V teoreticko-praktickej časti nás reprezentovali Richard Sokol (8.B) a Hugo Petriľák (8.C). Obaja žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

V projektovej časti našu školu zastupovali Gréta Haňová a Filip Sedrik Ďurech, obaja žiaci 8.A triedy. Grétka obsadila so svojou prácou na tému Výskyt Bobra vodného (Castor fiber) na severovýchode Slovenska a osídľovanie územia v hornatom prostredí 1. miesto a Filip s prácou na tému Chov Štítovca amerického 2 miesto. Obaja týmto získali postup na krajské kolo Biologickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.03.2024 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, v Ústave biologických a ekologických vied. Filip bol úspešný, obsadil 5. miesto. Grétka svojím posterom hodnotiacu komisiu zaujala a obsadila krásne 2. miesto. Grétke umiestnenie zaručilo pozvánku na Celoštátneho kola 58. ročníka Biologickej olympiády v kategórii C, ktoré sa v dňoch 25.- 27.04.2024 uskutoční v Banskej Bystrici.

Za krásne umiestnenie  v olympiáde žiakom blahoželáme a Grétke držíme palce v ďalšom kole.

RNDr. Andrea Sedláková